ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 09/08/1949

חוק הארכת תוקף תקנות שעת-חירום (אכסון במלון), התש"ט-1949; חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים -תש"ט-1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים