ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 18/07/1949

חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים (הוראת שעה), התש"ט-1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים