ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 06/06/1949

חוק כלי הירייה, התש"ט-1949; חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), התש"ט-1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים