ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 24/05/1949

חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (סמכויות עירית תל-אביב יפו), התש"ם-1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים