ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 11/04/1949

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת עובדי ממשלת א"י

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים