ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 05/04/1949

חוק לתיקון פקודת עובדי ממשלת ארץ ישראל, התש"ם-1949; תיקון פקודת העיריות (הארכת תוקף)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים