ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 14/03/1951

חוק שעות העבודה והמנוחה, התשי"א -1950 (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים