ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 07/03/1951

חוק שעות עבודה ומנוחה, התש"י - 1950 (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים