ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 27/02/1951

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים