ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 21/02/1951

חוק איסור אפית לילה; חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון), התשי"א-1960; חוק שעות העבודה והמנוחה, התשי"א - 1951

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים