ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 09/05/1950

חוק משפחות החללים (תגמולים ויקום)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים