ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 03/05/1950

חוק משפחות החללים (תגמולים ושיקום)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים