ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 27/03/1950

ב"כ ועד ההורים "יד-לבנים" הביעו את השגותיהם והערותיהם לחוק משפחות החללים (תגמולים ושיקום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים