ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 16/01/1950

חוק קרן פקדון וקרן הוזלה (תוספת יוקר), התש"י-1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים