ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 01/08/1949

הצעות בדבר סיכום הדיון בענייני התעסוקה והשיכון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים