ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 13/03/1951

שאלות חברי הוועדה לעניין תקציב משרד הסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים