ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 27/02/1951

חוק לתיקון פקודת רופאי-השיניים, התש"י - 1950

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים