ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 30/01/1951

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת רופאי השיניים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים