ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 23/01/1951

חוק לתיקון פקודת רופאי-השיניים; קבלת מכתב מקופ"ח של הציונים הכלליים בעניין המעברות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים