ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 25/07/1950

דו"ח מישיבת ועדת המשנה לענייני סעד; דיון בקשר למחסור באחיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים