ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 28/02/1950

הארכת תוקפן של התקנות לשעת חרום בדבר בתי-חולים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים