ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 21/02/1950

חוק מגן דוד אדום (המשך); סקירת ב"כ משרד החוץ על מהותן של אמנות ג'נבה - בקשר לחוק מגן דוד אדום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים