ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 28/12/1949

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (בתי-חולים), התש"י-1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים