ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 09/08/1949

סקירה על מצב בתי-היתומים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים