ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 02/08/1949

בעיית גיוס האחיות-סקירה מאת הגב' דבורה יפן ודיון כללי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים