ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 31/05/1949

הרצאת ב"כ הסתדרות הרופאים; חוק להארכת תוקף של תקנות לשעת - חירום (בתי-חולים), התש"ט-1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים