ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 18/05/1949

הרצאת שר הבריאות על מצב האשפוז בארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים