ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 05/04/1949

הארכת תקפן של תקנות לשעת חירום (לבתי -חולים); סדר עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים