ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 07/06/1951

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים