ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 03/04/1951

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשי"א-1951

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים