ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 27/03/1951

המשך הדיון בחוק הפיקוח על עסקי הביטוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים