ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 12/03/1951

חוק הפיקוח על עסקי הביטוח; סיכום הדיון על שינויים במדיניות הקיצוב בהלבשה והנעלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים