ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 15/01/1951

העלאת מחירי חברת החשמל ירושלים; חוק לתיקון פקודת הנמלים; חוק לתיקון פקודת הסחורות הנטרפות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים