ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 02/01/1951

המשך הדיון בבעיית הפרדסנות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים