ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 01/01/1951

דיון בחוק לתיקון תקנות שעת חירום (עיבוד אדמות מוכרות); המשך הדיון בחלוקת המלט (סקירה מפי מר גבעון-בא כוח שרת העבודה); חוק לתיקון תקנות שעת חירום (עיבוד אדמות מוכרות), התשי"א 1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים