ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 18/12/1950

סדר העבודה ביחס לפרשת המלט; סדר עבודת הוועדה; מסקנות בעניין שיווק התוצרת הערבית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים