ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 21/11/1950

חוק לתיקון פקודת הדרכים (רוחבן והתוויתן), התש"י - 1950; חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), התש"י - 1950; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים