ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 30/05/1950

דיון על סקירת שר האספקה והקיצוב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים