ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 01/02/1950

דברי שר האספקה והקצוב בדבר צו החרמת בניינים עבור משרדי הממשלה המעוברים מת"א לירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים