ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 15/08/1949

חוק לתיקון פקודת המשכנתאות על אניות, התש"ט-1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים