ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 08/06/1949

הארכת תוקף תקנות לשעת חירום (תיקון נזקי מלחמה), התש"ט-1949; המשך דיון בענייני אספקה וקיצוב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים