ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 31/05/1949

הארכת תוקף של תקנות לשעת חירום (תיקון נזקי מלחמה), התש"ט- 1949; סקירה על משרד החקלאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים