ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/01/2018

צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (דחיית תחילתו של התיקון לפקודת היבוא והיצוא) (מספר 2), התשע"ח-2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-15OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 654

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ"א בטבת התשע"ח (08 בינואר 2018), שעה 10:30
סדר היום
צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (דחיית תחילתו של התיקון לפקודת היבוא והיצוא) (מספר 2), התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

רועי פולקמן

יעקב פרי
מוזמנים
עו"ד, משרד הכלכלה והתעשייה - שדי מנשהאוף

הממונה על התקינה, משרד התמ"ת - יעקב וכטל

רפרנט תעשיה ומסחר באג"ת, משרד האוצר - עידו שלמה סופר

ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אלישבע גרשוני

מנכ"ל, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - אתי פלר

דוברת מכון התקנים, משרד התמ"ת - ורד אורן

מ"מ מנכ"ל, מכון התקנים - אילן כרמית

מנהל אגף יבוא מכס ותקינה, איגוד לשכות המסחר - רז הילמן

מנכ"ל חרמון מעבדות, נציגי מעבדות - אילן בר

מנכל אי.טי.אל, נציגי מעבדות - אופיר גמליאל

יו"ר ארגון תנו יד לחרש - משה בר

יועץ השר, משרד התקשורת - אברהם שמידט

שדלן/ית - ליאור חריש

שדלן/ית - טל נחום
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (דחיית תחילתו של התיקון לפקודת היבוא והיצוא) (מספר 2), התשע"ח-2017
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. אני מבקש לפתוח את הישיבה השנייה והקצרה שתהיה. צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (דחיית תחילתו של התיקון לפקודת היבוא והיצוא) (מספר 2), התשע"ח-2017.

מי מציג את הדברים אחרי המכתב שקראתי ששלחתם לי? מה אני יכול להגיד? מה אוסיף ומה אדבר? מה שיפה פה בוועדה, אנחנו קוראי עתידות. אולי אני אפתח מכון – אני כל הזמן קורא עתידות מה יקרה בוועדה.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל אני כן אגיד שלפחות העסק זז.
היו"ר איתן כבל
לא משנה.
רועי פולקמן (כולנו)
גם השבע שנים מהדיון הקודם צריך שיתחילו לספור. אם לא מתחילים לספור באמת שבע שנים.
היו"ר איתן כבל
היום בדרך לכאן הייתה לי שיחה בדיוק על העניינים האלה. הרכבת לירושלים – כבר היו צריכים להחליף את הקטרים מרוב שהיא הייתה שחוקה מהעבודה; נת"ע - -
רועי פולקמן (כולנו)
- - - ערימות הזבל בירושלים אין טעם לעלות לירושלים. אז לא צריך רכבת.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, אדוני, שם ותפקיד.
יעקב וכטל
שמי יעקב וכטל, אני הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה.
היו"ר איתן כבל
דרך אגב, השר דיבר אתי הבוקר מדימונה בעניין הזה.
יעקב וכטל
בתוקף תפקידי אני גם אהיה אחראי ליישום השינויים.
היו"ר איתן כבל
אני יודע. המכתב שני עמודים שאתה חתום עליו – קראתיו, כולל האותיות המודגשות.
יעקב וכטל
תודה רבה.

למעשה, אנחנו מבקשים היום מהוועדה לאשר את הצו לדחייה לתקופה שנייה של שלושה חודשים, כפי שמאפשר לנו החוק, של התיקונים בפקודת הערעור והייצוא שעניינם זה פתיחה לתחרות של שוק בדיקות הטובין המיובאות - -
היו"ר איתן כבל
כמה עוד מותר לנו לדחות?
איתי עצמון
זאת הדחייה האחרונה.
רועי פולקמן (כולנו)
- - -
היו"ר איתן כבל
עד שאתה לא רואה את זה יכול להיות שיהיה שלב של חוק.
רועי פולקמן (כולנו)
אה, שצריך להביא עוד תקנה? הם לא יגיעו לשם.
היו"ר איתן כבל
ישב פה מנכ"ל חברת החשמל - -
רועי פולקמן (כולנו)
- - תנ"ך ואקדח וידו - - - בעיני הוועדה. כמו בימי האצ"ל.
היו"ר איתן כבל
מנכ"ל חברת החשמל ישב פה. אתה יודע כמה פעמים שמעתי שזאת הפעם האחרונה? אין יותר. תסתכל עלי – הוא אומר לך, זאת הפעם האחרונה. זה לא הפסיק להיות הפעם האחרונה. הילדה הקטנה שלי לא אומרת "אחרי אחרונה, אחרי אחרונה". אז אני מקווה שגם כאן לא יהיה "אחרי אחרונה, אחרי אחרונה".
יעקב וכטל
למעשה, כפי שאמרנו גם בישיבה הקודמת התנאי ההכרחי לפתיחה של תחרות של בדיקות הייבוא זה השלמת הפיתוח של המערכת הממוחשבת לנושא התקשורת והמידע. מי שמפתח את המערכת שאמורה להיות מוכנה ב-1 באפריל והתחייב גם בישיבה האחרונה שהיא תהיה מוכנה ב-1 באפריל זה מכון התקנים שמפתח מערכת זמנית ומערכת גיבוי למערכת שאנחנו מכירים במשרד, שתיתן מענה לטווח הארוך יותר והמקיף יותר, ותהיה מוכנה ב-1 באוקטובר 2018.

אני מציע שבשביל שהוועדה תהיה יותר שלמה עם עצמה בהקשר למה שנאמר עכשיו לגבי הבטחות אני מציע שממלא מקום מנכ"ל מכון התקנים ייתן סקירה איפה עומד הפיתוח של המערכת.
היו"ר איתן כבל
אני רק רוצה לומר לאדוני מר וכטל וגם למשנה למנכ"ל שאני קראתי את המסמך שמר וכטל שלח, ואני רוצה להזכיר שבדיון הקודם לא נחה דעתי. אני לא איש מקצועי, ואני גם לא מתיימר, אבל אפרופו הדיון הקודם אני אומר שהתפקיד שלנו כאנשים שבאים מן הצד, העניין של המחשוב שמייצר סוג של כפילות מכשור שהעלויות שלהן לא קטנות –אם אפשר היה לשמור את זה באופן סודי כדי שעם ישראל לא יידע, כי אלה סכומים במיליונים. בוודאי מה שיפה שתמיד יש הסבר.
יעקב וכטל
זאת גם החלטה אישית של השר.
היו"ר איתן כבל
אני לא אמרתי. אבל גם השר מקבל החלטות לא מכיוון שהוא קם בלילה מזיע ואלוהים נגע בו ואמר לו שזאת חלופה, ואין לך ברירה. בסוף זה בני אדם שמציגים לו את המציאות.
רועי פולקמן (כולנו)
ועדיין ביחס לתועלת - - -
היו"ר איתן כבל
- - וגם כן זה נעשה – אתה יודע, הוא דיבר איתי הבוקר, אני לא יכול להפיל לפתחו את העניין. אני רוצה גם להזכיר את זה. הוא קיבל את זה די חלוט. צריך שגם זה ייאמר. כמו שעיריית ראש העין מנסה לקחת על עצמו – הוא קיבל את זה כדבר נתון. צריך לתת הסברים. אבל בסדר, אוקיי. כן, אדוני, בבקשה.
אילן כרמית
אני ממלא מקום מנכ"ל מכון התקנים. כבוד היושב-ראש, בפעם שעברה שאלתם אותי אם יהיה מוכן ב-1 באפריל, ואמרתי כן. ביקשתם שאני אבוא היום כדי שתאמתו אם אני עדיין אומר כן, אז אני אומר, כן, אנחנו בבדיקות קבלה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כל הגופים. המערכת שהטילו עלינו תעמוד ב-1 באפריל לרשות עם ישראל.
היו"ר איתן כבל
תודה. זאת התחייבות. בסדר גמור.
רועי פולקמן (כולנו)
יש לי שאלה, ברשותך.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
רועי פולקמן (כולנו)
ב-1 באפריל כשהמערכת עובדת גם מערך הפעלת האישורים יעבוד? כלומר מ-1 באפריל מערך בדיקות הדגמים על-ידי מעבדות נוספות - -
עידו סופר
כן.
רועי פולקמן (כולנו)
אוקיי. שנית בחקיקה דובר על אבני דרך. היה גם מדרג שסוכם איזה ענפים ייכנסו וכדומה. אנחנו סופרים אותם ממועד החוק. זאת אומרת אנחנו עומדים גם בעניין הזה?
עידו סופר
כן, רק שיש דחייה של הפעימה השנייה של המשלוחים.
היו"ר איתן כבל
רק תציג את עצמך, בבקשה.
עידו סופר
עידו סופר, רכז תעשייה ומסחר באגף תקציבים. בשתי מילים לפני שאני עונה לחבר הכנסת פולקמן – מדובר ברפורמה היסטורית, לא פחות. רועי הוביל אותה מההתחלה, ויושב-ראש הוועדה היה שותף פעיל. ניאלץ להמתין שלושה חודשים. אבל אני אגיד גם מעבר לזה – כל ההסכמים שיש למדינה עם מכון התקנים, בכולם הפתיחה לתחרות ב-1 באפריל היא תנאי יסודי. אנחנו לא מתכוונים להמתין יום אחד מעבר לתאריך הזה. כל המערכת מוכוונת לדבר הזה, וזה גם מה שיקרה.
רועי פולקמן (כולנו)
מה היו השלבים?
עידו סופר
מבחינת אבני הדרך המכון חתם על הסכמי הכרה לעניין דגמים של הפעימה הראשונה; ב-1 באפריל יש פתיחה של אותם משלוחים שהם המשלוחים התדירים. זאת בעצם תהיה תחרות דה-פקטו בשוק. לעניין הפעימה השנייה המשלוחים ייפתחו באוקטובר 2018, אז יש לנו כאן בעצם עוד חצי שנה. השר צריך להביא צו קובע עד תום התחילה - -
איתי עצמון
עד יום התחילה. שני השרים: שר האוצר ושר הכלכלה אמורים לקבוע בצו את סוגי הטובין שלגביהם תחול אותה החלה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
זה צריך להגיע עד 1 באפריל.
איתי עצמון
זה לא טעון אישור ועדה.
יעקב וכטל
הטיוטה קיימת. זה בתהליכי אישור.
עידו סופר
זה יעגן את כל - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אדוני היושב-ראש, מה שהיה חשוב שחלק מיישום הרפורמה דרש צו שאמור להגיע ממשרד הכלכלה והאוצר כדי שיאפשר את סוגי הטובין. אז אני מבין, לפי מה שמר וכטל מדווח עכשיו, שהטיוטה כבר קיימת, ושלא יהיה עיכוב. לפני 1 באפריל - - - תאושר.
יעקב וכטל
כל התשתית תהיה מוכנה לפני 1 באפריל.
היו"ר איתן כבל
יש מישהו כאן נוסף שרוצה להעיר?
יעקב פרי (יש עתיד)
אני רוצה להטיל ספק או לשאול – בהכירנו את עבודת הממשלה – הטיוטות והתקנות – מה מבטיח לנו שבעוד שלושה חודשים הרפורמה תיכנס לפועל?
היו"ר איתן כבל
אדוני, אנחנו כבר עשינו את הספקות, וניסו לעשות לנו מה שנקרא התרת הספקות. בוא נגיד את זה ככה, אין לנו הרבה אופציות.
רועי פולקמן (כולנו)
הם גם אומרים שזה בסדר.
היו"ר איתן כבל
כן. בוא נאמר ככה – אתה לא היית בדיון הקודם על פרוזדור החשמל בראש העין. הרי זה תמיד ככה – הכול נעשה על-ידי גורמים מקצועיים. יש הרי שיטה שאני אחזור עליה בשביל כבודו – יש בעיה, אז באים שני הצדדים: זה שצריך להפיס את דעתך, וזה שדעתו צריכה להיות מפויסת. שניהם חיים את הסיטואציה.
יעקב פרי (יש עתיד)
באיזה צד ועדת הכלכלה?
היו"ר איתן כבל
אנחנו על תקן המסבירים. יש המפיס שהוא יודע שהוא לא יהיה בתפקיד כשיבואו לשאול איפה הוא היה. נכון? גם המפויס כבר לא יהיה. אבל פה זה בעוד שלושה חודשים. אני באמת מקווה - -
יעקב פרי (יש עתיד)
זה גם טוב כי זה בדיוק נכנס לפגרה.
היו"ר איתן כבל
אדוני יודע – היית שותף בכיר לתהליך הזה כאן בוועדה. זה פרויקט שלנו. אני באמת מתפלל ומקווה – זה באמת לאומי.
לאה ורון
חבר הכנסת כבל, בשל העובדה שהמשרד העביר לאישורה של הוועדה את הצו במועד מאוד מאוחר, אני מודה ומתוודה שדחפתי אותו בין ישיבות. לכן צריך לסיים בעוד חמש דקות, ובחוץ אנשים רבים בנושא של ענקיות האינטרנט.
היו"ר איתן כבל
תודה, גברתי. אם הענקיות בחוץ אז מי אנחנו?
רועי פולקמן (כולנו)
בקשה אחת של וכטל, והם לא נכנסים. לכל דבר יהיה תקינה לענקיות אינטרנט, והם לא נכנסים.
היו"ר איתן כבל
אבל החוק החדש אמור לתקן את זה.

כן, בבקשה.
אופיר גמליאל
אני מנכ"ל חברת ITL ויושב-ראש חטיבת המעבדות בלשכת המסחר. אני רק מבקש מהוועדה להמשיך לעקוב אחרי הנושא כי אחרת זה ייזנח. כרגע אף על פי שיש לנו היכולת לעשות בדיקות דגמים בפעימה ראשונה יבואנים לא רוצים להגיע אלינו. הם לא מעוניינים לעשות אצלנו את בדיקות הדגמים, ולעשות את השחרורים עם המכון. העובדה שכל העסק נדחה לאוקטובר 2018 מדאיגה. בנושא של פעימה שנייה, מה שכרגע נאמר על-ידי משרד האוצר, גם תדחה את הכניסה שלנו. יבואנים לא רוצים לעבוד אתנו בנושא הזה. אני מבקש מהוועדה להיות ולעקוב אחר הנושא עד שהתחרות באמת נכנסת.
היו"ר איתן כבל
תודה. הערה חשובה.

אני יכול לומר לך את הדבר הבא – שבמקרה בחדר הזה ברגע הנתון הזה נמצאים האנשים שדחפו יותר מכול את העניין הזה, ובראש ובראשונה קודם כול חבר הכנסת פולקמן. בוא נגיד את האמת, אילולא הוא זה לא היה מקודם. לי הייתה הזכות לתת לו את הרוח הגבית בעניין לאורך כל הדרך. גם יעקב שהיה שותף פעיל בדיונים ובתהליכים האלה. לא לחינם אנחנו אישרנו אז לשלושה חודשים. באפריל נתכנס כדי לראות שאכן הדברים האלה מתקיימים בדיוק מהמקום שאדוני כיוון אליו.

מי מקריא?
יעקב וכטל
שדי מהלשכה המשפטית.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
שדי מנשהאוף
צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (דחיית תחילתו של התיקון לפקודת היבוא והיצוא) - התשע"ח, 2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 47(א) לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017  ו– 2018), התשע"ז-2016 (להלן-החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

דחיית מועד תחילתו של תיקון לפקודת היבוא והייצוא והיצוא (תיקון מס' 3)

תחילתו של סעיף 46 לחוק, שעניינו תיקון פקודת הייבוא והייצוא, תידחה בשלושה חודשים, ותהא ביום ט"ז בניסן התשע"ח (1 באפריל 2018).
איתי עצמון
אני רק רוצה להעיר שמכיוון שהמשרד, לצערי, מאוד השתהה עם העברת הצו לאישור הוועדה, וכפי שאמרה מנהלת הוועדה, בקושי נמצא מועד לדיון בצו אני חושב שנדרש כאן סעיף תחילה רטרואקטיבי כדי ליצור רצף בין הצו הקודם לצו הנוכחי, כך שהתחילה של הצו הזה תהיה ב-1 בינואר 2019.
היו"ר איתן כבל
תודה. זה חשוב.
יעקב וכטל
העברנו מסמך למשרד המשפטים. מבחינתו זה מאושר.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, תודה. מי בעד אישור הצו?

הצבעה

בעד הצו – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (דחיית תחילתו של התיקון לפקודת היבוא והיצוא) (מספר 2), התשע"ח, אושר.
היו"ר איתן כבל
הצו אושר. תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55.

קוד המקור של הנתונים