פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-15OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 532

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ד בטבת התשע"ח (01 בינואר 2018), שעה 8:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

טלב אבו עראר

יעקב אשר

נאוה בוקר

יואב בן צור

יעל גרמן

תמר זנדברג

אכרם חסון

יעל כהן-פארן

בצלאל סמוטריץ

לאה פדידה
חברי הכנסת
בני בגין

יואל חסון

אחמד טיבי

עליזה לביא

מרב מיכאלי

יוליה מלינובסקי

אברהם נגוסה

עודד פורר

שולי מועלם רפאלי

מיכל רוזין

עפר שלח
מוזמנים
מתמחה, משרד הפנים - גילי ויליאן

עו"ד בלשכה המשפטית משרד הפנים, משרד הפנים - שחר פרלמוטר

עו"ד, משרד הפנים - אורית מלמד

עוזרת ראשית, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - שרון רוברטס

מתמחה-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אליעזר שופט

מרכז השלטון המקומי, מרכז השלטון המקומי - ניר קבלו

אחראית קשרי ממשל, המכון הישראלי לדמוקרטיה - דורון סלע

חוקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה - גלעד וינר

חבר מועצת העיר מודיעין-מכבים-רעות, שתי"ל - אבי אלבז

מנהל מכון על משמר הכנסת, התנועה הקונסרבטיבית - יזהר כנפו

מנכ"ל התנועה ליהדות מתקדמת - גלעד קריב

כתב ועדות, תאגיד השידור הישראלי - גיא מולדובסקי

מוזמן/ת - שמיר גלעד

שדלן/ית (פרילוג בע"מ), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה - זכריה יחיאל רייך

שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את קואליציית שבת שוויון (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: איגוד לשכות המסחר, עיריית ירושלים) - שושי שטוב

שדלן/ית - קרן ברק
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר; גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2017
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2017, מ/1175. לפני שאני אעביר את רשות הדיבור אני רוצה להגיש שתי הסתייגויות נוספות: קודם כול שהחוק הזה יהיה בהוראת שעה לחמש שנים; וההסתייגות השנייה שזה לא יחול באזור סחר חופשי. אני גם מצטרף להסתייגות בנושא חנויות הנוחות.

תומר, יש לך הערה?
תומר רוזנר
כן. בעקבות שאלות שנשאלנו ובעקבות אחת ההסתייגויות שאני מקווה שבעקבות ההעברה הזאת היא תוסר, נשאלנו לגבי חוקי עזר שנמצאים בתהליך בין שאושרו על-ידי מועצת הרשות המקומית והועברו לשר הפנים, לפי ההסדר הקיים, ובין יאושרו בהמשך עד תום הליך החקיקה. לפי הבדיקה המשפטית שערכנו, ועמדה זאת מקובלת גם על הייעוץ המשפטי של משרד הפנים, למיטב הבנתי, לכשתשתנה סמכות השר – אם הצעת החוק תתקבל – השר יהיה חייב לפעול לפי ההסדר החדש, כלומר חוק עזר שיגיע לשולחנו ויצטרך להחליט עליו במהלך התקופה שלאחר חקיקת החוק, לפי ההסדר החדש, ולא יוכל לפעול לפי ההסדר הישן. כלומר אם מועצת רשות מקומית תגיש לשר חוק עזר בנושא שבו דנה הצעת החוק, והשר טרם החליט לגביה הוא יהיה חייב להחליט לגביה, לפי ההסדר החדש, ולא לפי ההסדר הקיים.
עפר שלח (יש עתיד)
מה לוחות הזמנים?
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - - ישיבות המועצה שמתקיימות כרגע ייכנסו לתוך התהליך.
עפר שלח (יש עתיד)
תומר, השאלה היא מה לוחות הזמנים, כי יש זמן שחוק העזר מגיע אל השר, ויש זמן שהחוק הזה נכנס לתוקף. מה שהתקבל על-ידי עיריית גבעתיים אתמול – מה הלו"ז שלו להגיע לשר, ומה הלו"ז של החוק הזה להיכנס לתוקף?
תומר רוזנר
לפי ההסדר הקיים, לשר יש 60 ימים לגבש את החלטתו. מרגע שחוק העזר מגיע אליו יהיו לו 60 יום להחליט אם הוא מתנגד לחוק או לא. כמו הדוגמה שנתת, חוק עזר שמועצת רשות מקומית החליטה עליו אמש יגיע לשר בימים הקרובים. בהנחה שהחוק ייכנס לתוקף בימים הקרובים השר יצטרך לפעול לגבי אותה הצעת חוק עזר, לפי ההסדר החדש.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מתי החוק נכנס לתוקף?
תומר רוזנר
כשהוא יפורסם ברשויות, אלא אם כן תחליטו אחרת - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
עם תום הפיליבסטר.
תומר רוזנר
- - הכנסת יכולה להחליט על תוקף מאוחר יותר, כמובן.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מה ההגדרה של ההסתייגות של היושב-ראש?
היו"ר דוד אמסלם
אזור אילת.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אזור אילת זה אזור סחר חופשי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
עוד שאלה.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אני מצביע.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יש לי שאלה משפטית.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אין שאלות.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יש לי שאלה משפטית, סליחה.
היו"ר דוד אמסלם
אין.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
שאלה משפטית.
היו"ר דוד אמסלם
יוליה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יש לי שאלה ליועץ המשפטי.
היו"ר דוד אמסלם
יוליה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יש לי שאלה.
היו"ר דוד אמסלם
יוליה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יש לי שאלה ליועץ המשפטי.
היו"ר דוד אמסלם
יוליה, מה השאלה שלך?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני רוצה לדעת האם זה שזה הוראת שעה לחמש שנים, לפי הגדרתך, זה לא נושא חדש?
תומר רוזנר
זאת הסתייגות שהעלה יושב-ראש הוועדה - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יש אפשרות להעלות היום הסתייגויות?
תומר רוזנר
זה יושב-ראש הוועדה מחליט.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, סליחה. אני התקשרתי אתמול לייעוץ המשפטי, ושאלתי האם אפשר להוסיף הסתייגויות חדשות, ואמרו שלא. אתמול אמרו שאסור - -
תומר רוזנר
אני מבין שביום חמישי ניתנה אפשרות להציג את ההסתייגויות - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הצגנו.
היו"ר דוד אמסלם
אתם רוצים להחריג את אילת, בבקשה, תתנגדו.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא. אני רוצה להסביר - -
היו"ר דוד אמסלם
יוליה, את לא מנהלת פה את העסק. שאלת שאלה, תקבלי תשובה ומתקדמים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנת?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא. עוד לא הבנתי.
תומר רוזנר
לפי מה שאני מבין סדר הדיון שנקבע הוא שמי שכבר הגיש את הסתייגויותיו לא יכול להגיש הסתייגויות נוספות. גורמים שלא הגישו עדיין את הסתייגויותיהם התאפשר להם להגיש הסתייגויות נוספות. לדוגמה הרשימה המשותפת הגישה הסתייגויות בכתב, ולפי הבנתי, התאפשר להם.
היו"ר דוד אמסלם
כן. תודה.

נא להקריא מי בעלי זכות ההצבעה בוועדה. בבקשה, נא להקשיב.
לאה קריכלי
חברת הכנסת נאוה בוקר, חבר הכנסת אברהם נגוסה, חבר הכנסת בני בגין - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
מחליף את דוד ביטן.
לאה קריכלי
חברת הכנסת יעל גרמן מיש עתיד, חברת הכנסת שולי מועלם במקום בצלאל סמוטריץ', יוליה מלינובסקי – השאלה מי מצביע במקום חמד עמאר.
היו"ר דוד אמסלם
יוליה.
לאה קריכלי
וחבר הכנסת יואל חסון במקום זוהיר בהלול.
היו"ר דוד אמסלם
כל השאר?
לאה קריכלי
כל השאר כמו שהם נמצאים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אורגינליים.
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אנחנו מתחילים בהסתייגות של המחנה הציוני. הסתייגות מס' 1 לסעיף 268א מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
יואל חסון (המחנה הציוני)
אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו? בבקשה. חמש דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 08:42 ונתחדשה בשעה 08:52.)
היו"ר דוד אמסלם
אני פותח את הישיבה. אני מבקש מכולם לשבת. אני מבקש להוסיף עוד הסתייגות שלי לסעיף 249(20): "תחילתו יבוא - - -".
לאה קריכלי
- - -
היו"ר דוד אמסלם
איזו לאה?
לאה קריכלי
לאה פדידה.
היו"ר דוד אמסלם
כולם פה? איפה בני בגין?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
איזה יופי, חיים, שהגעת לפה היום. זה מצוין.
חיים ביבס
חוק שנוגע אלינו, לא רק אליכם.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני מצפה לשמוע אותך, את הקול שלך, פה.
היו"ר דוד אמסלם
אני פותח את הישיבה. אין יותר הסתייגויות.

אני מתחיל עכשיו הצבעות על סעיף 268א(א).
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה את הקובץ של ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
יש לך באייפד. סדרן, בוא תחלק.

אני מתחיל בהצבעות. הסתייגויות לסעיף 268א(א) של המחנה הציוני.

מי בעד הסתייגות 1? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות 1 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות 1 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות 2? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות 2 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות 2 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כמה יצא?
היו"ר דוד אמסלם
6-8.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז זה לא יכול להיות כי אנחנו 7 מצביעים בעד.
תמר זנדברג (מרצ)
אפשר לקבל רשימה של ההסתייגויות?
היו"ר דוד אמסלם
הקראנו.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה "הקראנו"? רוצים לדעת על מה מצביעים.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש שקט. נקרא שוב את שמות חברי הכנסת שרשאים להצביע, בבקשה.
לאה קריכלי
חבר הכנסת דוד אמסלם, חברת הכנסת נאוה בוקר, חבר הכנסת אברהם נגוסה, חבר הכנסת בני בגין, חבר הכנסת טלב אבו-עראר, חבר הכנסת אחמד טיבי, חברת הכנסת יעל גרמן, חבר הכנסת אכרם חסון, חברת הכנסת שולי מועלם, חבר הכנסת יואב בן-צור, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חבר הכנסת יעקב אשר, חברת הכנסת תמר זנדברג, חברת הכנסת יעל כהן פארן וחברת הכנסת לאה פדידה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני אצביע שוב מההתחלה.

מי בעד הסתייגות מס' 1? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות 1 – 7

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות 1 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. בסופו של דבר נגיד רביזיה על הכול.
יואל חסון (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אנחנו גם נצטרף לרביזיה שלך.

מי בעד הסתייגות 2? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות 2 – 7

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות 2 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 2 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 3? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 3 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 3 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 3 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 3 לא התקבלה.
גלעד קרן
הסתייגות מס' 4 זהה ל-3. לא צריך להצביע עליה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.

מי בעד הסתייגות מס' 5? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 5 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 5 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 5 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 6? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 6 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 6 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 6 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 7? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 7 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 7 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 7 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 8? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 8 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 8 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 8 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 9? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 9 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 9 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 9 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 10? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 10 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – 1

הסתייגות מס' 10 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 10 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 11? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 11 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 11 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 11 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 12? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 12 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 12 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 12 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 13? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 13 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 13 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 13 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 14? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 14 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 14 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 14 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 15? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 15– מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 15 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 15 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 16? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 16 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 16 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 16 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 17? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 17 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 17 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 17 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 18? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 18 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 18 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 18 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 19? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 19 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 19 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 19 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 19? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 19 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 19 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 19 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 20? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 20 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 20 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 20 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 21? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 21 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 21 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 21 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 22? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 22 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 22 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 22 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 23? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 23 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 23 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 23 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 24? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 24 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 24 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 24 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 25? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 25 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 25 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 25 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 26? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 26 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 26 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 26 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 27? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 27 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 27 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 27 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 28? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 28 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 28 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 29 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 30? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 30 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 30 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 30 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 31? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 31 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 31 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 31 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 32? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 32 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 32 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 32 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 33? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 33 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 33 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 33 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 34? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 34 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 34 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 34 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 35? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 35 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 35 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 35 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 36? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 36 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 36 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 36 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 37? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 37 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 37 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 37 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 38? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 38 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 38 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 38 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 39? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 39 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 39 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 39 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 40? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 40 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 40 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות 40 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 41? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 41 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 41 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 41 לא התקבלה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא יכול להיות שאני לבד מצביע על השבת.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 42? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 42 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 42 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 42 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 43? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות 43 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 43 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 43 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 44? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 44 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 44 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 44 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 45? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 45 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 45 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 45 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 46? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 46 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 46 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 46 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 47? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 47 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 47 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 47 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 48? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 48 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 48 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 48 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 49? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 49 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 49 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 49 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 50? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 50 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 50 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 50 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 51? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 51 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 51 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 51 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 52? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 52 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 52 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 52 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 53? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 53 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 53 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 53 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 54? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 54 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 54 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 54 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 55? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 55 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 55 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 55 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 56? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 56 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 56 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 56 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 57? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 57 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 57 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 57 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 58? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 58 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 58 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 58 לא התקבלה.
גלעד קרן
הסתייגויות 59 ו-60 זהות ל-57. אפשר לעבור ל-61.
היו"ר דוד אמסלם
יפה.

מי בעד הסתייגות מס' 61? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 61 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 61 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 61 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 62? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 62 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 62 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 62 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 63? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 63 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 63 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 63 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 64? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 64 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 64 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 64 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 65? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 65 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 65 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 65 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 66? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 66 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 66 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 66 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 67? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 67 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 67 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 67 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 68? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 68 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 68 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 68 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 69? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 69 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 69 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 69 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 70? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 70 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 70 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 70 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 71? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 71 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 71 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 71 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
זה הגיוני שהוא לא אומר תוצאות? הוא צריך להגיד תוצאות.
היו"ר דוד אמסלם
התוצאות קבועות. אני רואה אותן. זה בהצבעות ידניות. מדי פעם אני אודיע. כל עוד אין שינוי.

מי בעד הסתייגות מס' 72? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 72 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 72 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 72 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 73? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 73 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 73 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 73 לא התקבלה.
עפר שלח (יש עתיד)
זה נוגע לחנויות נוחות. אמרת שאתה מצטרף לזה.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט תבין.

מי בעד הסתייגות מס' 74? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 74 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 74 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 74 לא התקבלה.
יואב קיש (הליכוד)
אתה יכול לעשות הפסקה קצרה?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט. לא עכשיו.

מי בעד הסתייגות מס' 75? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 75 – 7

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 75 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 75 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 76? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 76 – 7

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 76 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 76 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 77? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 77 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 77 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 77 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 78? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 78 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 78 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 78 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 79? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 79 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 79 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 79 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 80? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 80 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 80 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 80 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 81? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס'81 – 6

נגד – 8

נמנעים – 1

הסתייגות מס' 81 לא התקבלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני נמנעת.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 81 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 82? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 82 – 6

נגד – 8

נמנעים – 1

הסתייגות מס' 82 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 82 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 83? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 83 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 83 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 83 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 84? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 84 – 7

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 84 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 84 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 85? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 85 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 85 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 85 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 86? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 86 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 86 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 86 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 87? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 87 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 87 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 87 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 88? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 88 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 88 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 88 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 89? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 89 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 89 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 89 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 90? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 90 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 90 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 90 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 91? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 91 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 91 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 91 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 92? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 92 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 92 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 92 לא התקבלה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
קואליציה שמצביעה נגד 92 אין לה זכות קיום.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 93? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 93 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 93 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 93 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 94? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 94 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 94 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 94 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 95? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 95 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 95 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 95 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 96? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 96 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 96 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 96 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 97? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 97 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 97 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 97 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 98? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 98 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 98 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 98 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 99? מי נגד? מי נמנע?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
נראה לי שההסתייגות התקבלה כי הם לא מצביעים. הם לא הצביעו.
היו"ר דוד אמסלם
מי נגד?
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
תמשיכו לשחק ככה. בסדר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני מצלם הכול.
היו"ר דוד אמסלם
צלם הכול.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הכול מצולם.

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 99 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 99 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מה אתה קורא לי לסדר?
היו"ר דוד אמסלם
על זה שאתה מפריע לי.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 100? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 100 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 100 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 100 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 101? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 101 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 101 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 101 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 102? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 102 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 102 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 102 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 103? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 103 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 103 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 103 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 104? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 104 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 104 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 104 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 105? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 105 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 105 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 105 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 106? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 106 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 106 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 106 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 107? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 107 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 107 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 107 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 108? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 108 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 108 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 108 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 109? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 109 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 109 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 109 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 110? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 110 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 110 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 110 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 111? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 111 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 111 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 111 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 112? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 112 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 112 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 112 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 113? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 113 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 113 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 113 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 114? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 114 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 114 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 114 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 115? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 115 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 115 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 115 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 116? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 116 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 116 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 116 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 117? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 117 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 117 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 117 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 118? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 118 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 118 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 118 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 119? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 119 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 119 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 119 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 120? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 120 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 120 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 120 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 121? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 121 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 121 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 121 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 122? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 122 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 122 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 122 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 123? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 123 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 123 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 123 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 124? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 124 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 124 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 124 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 125? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 125 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 125 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 125 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 126? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 126 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 126 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 126 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 127? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 127 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 127 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 127 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 128? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 128 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 128 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 128 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 129? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 129 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 129 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 129 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 130? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 130 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 130 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 130 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 131? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 131 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 131 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 131 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 132? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 132 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 132 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 132 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 133? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 133 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 133 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 133 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 134? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 134 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 134 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 134 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 135? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 135 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 135 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 135 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 136? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 136 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 136 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 136 לא התקבלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
סך הכול הדיון היה שעתיים, ונמצא פה יושב-ראש השלטון המקומי. כדאי לשמוע אותו.
היו"ר דוד אמסלם
לא להפריע לי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, כי בדיון בפעם הקודמת הוא לא דיבר.
היו"ר דוד אמסלם
את מפריעה לי עכשיו.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
כן, אני מפריעה לך.
היו"ר דוד אמסלם
אז אל תפריעי לי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
זה דבר חשוב. סך הכול הדיון הוא שעתיים. זה לא הוגן מה שקורה פה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 137? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 137 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 137 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 137 לא התקבלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
- - - אדוני היושב-ראש.
היו"ר דוד אמסלם
יוליה, התפקיד שלך זה לא להפריע. לא להיות אלימה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אז בשביל מה הוא בא?
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 138? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 138 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 138 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 138 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 139? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 139 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 139 לא התקבלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
לא מדברים בזמן ההצבעות.

הסתייגות מס' 139 לא התקבלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
- - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
יואל, לא להפריע לי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
בסדר, אבל סך הכול הדיון - -
היו"ר דוד אמסלם
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
- - אז אפשר לשמוע גם אנשים - -
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 140? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 140 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 140 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 140 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 141? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 141 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 141 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 141 לא התקבלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 142? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 142 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 142 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 142 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 143? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 143 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 143 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 143 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 144? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 144 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 144 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 144 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 145? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 145 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 145 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 145 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 146? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 146 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 146 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 146 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 147? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 147 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 147 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 147 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 148? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 148 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 148 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 148 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 149? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 149 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 149 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 149 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 150? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 150 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 150 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 150 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 151? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 151 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 151 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 151 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 152? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 152 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 152 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 152 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 153? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 153 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 153 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 153 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה מפריע לי כרגע.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני יכול לדבר עם היועץ המשפטי.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מפריע לי, יואל.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני יכול לדבר עם היועץ המשפטי.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט תדבר אתו.

מי בעד הסתייגות מס' 154? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 154 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 154 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 154 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני סופר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אל תפריע לי. אתה בקריאה לסדר פעם ראשונה.

מי בעד הסתייגות מס' 155? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 155 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 155 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 155 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 156? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 156 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 156 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 156 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 157? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 157 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 157 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 157 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
בני בגין לא הצביע עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
הצביע.
יואל חסון (המחנה הציוני)
הוא לא הצביע.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אני קורא לך לסדר פעם שנייה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אתה יכול לקרוא אותי לסדר.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מפריע לי בהצבעה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתה לא מפריע. אתה בסדר פעם שנייה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לא.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 158? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 158 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 158 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 158 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אתה לא משגיח הכשרות שלי.

מי בעד הסתייגות מס' 159? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 159 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 159 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 159 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 160? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 160 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 160 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 160 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 161? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 161 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 161 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 161 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 162? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 162 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 162 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 162 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 163? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 163 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 163 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 163 לא התקבלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הצעה לסדר – הסתיימו הסתייגויות של המחנה הציוני.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מקבל את ההצעה לסדר. ממשיכים בהצבעות.
תומר רוזנר
עוברים לקבוצת מרצ.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
היועץ משפטי של הוועדה, מה הזכויות שלי בהצעה לסדר?
היו"ר דוד אמסלם
אני ממשיך בהצבעות, ברשותכם.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
היועץ המשפטי של הוועדה, אני רוצה לשמוע.
היו"ר דוד אמסלם
היא ביקשה הצעה לסדר. אני לא מאפשר. תגיד לה שזה הנהלים.
תומר רוזנר
זכותו של היושב-ראש להחליט אם הוא מקבל את ההצעה או לא.
קריאה
איזו סיעה עכשיו?
קריאה
סיעת מרצ. הסיעה הכי חשובה.
היו"ר דוד אמסלם
אני עושה הפסקה 2 דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 09:19 ונתחדשה בשעה 09:25.)
היו"ר דוד אמסלם
אני מחדש את הישיבה. כל אחד יושב במקום שלו.

אנחנו מתחילים עכשיו בהצבעות על ההסתייגויות של קבוצת מרצ.

מי בעד הסתייגות מס' 1? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 1 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 1 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 1 לא התקבלה.

הסתייגות מס' 2 לא צריך. כבר הצבענו עליה.

מי בעד הסתייגות מס' 3? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 3 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 3 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 3 לא התקבלה.

הסתייגות מס' 4 לא צריך.

מי בעד הסתייגות מס' 5? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 5 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 5 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 5 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 6? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 6 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 6 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 6 לא התקבלה.

הסתייגות מס' 7 לא צריך.

מי בעד הסתייגות מס' 8? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 8 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 8 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 8 לא התקבלה.

הסתייגות מס' 9 לא צריך.

מי בעד הסתייגות מס' 10? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 10 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 10 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 10 לא התקבלה.

הסתייגויות 11 ו-12 לא צריך.

מי בעד הסתייגות מס' 13? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 13 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 13 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 13 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 14? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 14 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 14 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 14 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 15? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 15 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 15 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 16? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 16 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 16 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 16 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 17? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 17 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 17 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 17 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 18? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 18 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 18 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 18 לא התקבלה.

הסתייגות מס' 19 לא צריך.

מי בעד הסתייגות מס' 20? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 20 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 20 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 20 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 21? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 21 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 21 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 21 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 22? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 22 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 22 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 22 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 23? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 23 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 23 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 23 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 24? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 24 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 24 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 24 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 25? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 25 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 25 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 25 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 26? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 26 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 26 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 26 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 27? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 27 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 27 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 27 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 28? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 28 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 28 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 28 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 29? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 29 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 29 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 29 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 30? מי נגד? מי נמנע? לא צריך "נמנע" – כולם הצביעו.

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 30 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 30 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 30 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 31? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 31 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 31 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 31 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 32? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 32 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 32 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 32 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 33? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 33 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 33 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 33 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 34? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 34 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 34 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 34 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 35? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 35 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 35 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 35 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 36? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 36 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 36 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 36 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 37? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 37 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 37 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 37 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 38? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 38 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 38 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 38 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 39? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 39 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 39 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 39 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 40? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 40 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 40 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 40 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 41? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 41 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 41 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 41 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 42? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 42– מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 42 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 42 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 43? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 43 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 43 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 43 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 44? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 44 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 44 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 44 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 45? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 45 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 45 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 45 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 46? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 46 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 46 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 46 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 47? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 47 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 47 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 47 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 48? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 48 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 48 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 48 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 49? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 49 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 49 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 49 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 50? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 50 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 50 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 50 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 51? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 51 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 51 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 51 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 52? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 52 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 52 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 52 לא התקבלה.
קריאה
בצלאל הגיע.

מי בעד הסתייגות מס' 53? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 53 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 53 לא התקבלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
53 זה שלא יעשנו במקומות ציבוריים - - - זה לא קשור לשבת בכלל. הסתייגות חשובה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 53 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 54? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 54 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 54 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 54 לא התקבלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
התחדשות עירונית, אתם נגד?
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, שב, אני באמצע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה אתה רוצה?
היו"ר דוד אמסלם
שב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
דיור בר השגה – אתם נגד?
היו"ר דוד אמסלם
- - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
בצלאל, מתייחסים אליך ככה – תצא. אל תישאר.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אני קורא לך לסדר פעם שנייה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 55? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 55 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 55 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 55 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 56? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 56 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 56 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 56 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 57? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 57 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 57 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 57 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 58? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 58 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 58 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 58 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 59? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 59 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 59 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 59 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 60? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 60 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 60 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 60 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 61? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 61 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 61 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 61 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 62? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 62 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 62 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 62 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 63? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 63 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 63 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 63 לא התקבלה.
גלעד קרן
64 ו-65 לא צריך.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 66? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 66 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 66 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 66 לא התקבלה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדוני, ברשותך, זה ממש לא סביר שמתקיימת פה הצבעה בלי ששמענו את יושב-ראש השלטון המקומי שמחכה פה מתחילת הישיבה.
היו"ר דוד אמסלם
עשינו על זה כבר דיון.

מי בעד הסתייגות מס' 67? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 67 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 67 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 67 לא התקבלה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
בסדר, אז הוא בא גם היום, אתה יודע, ועמדתו היא קצת מרכזית בסוגיה הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
אבל הוא היה צריך לבוא לדיון.
חיים ביבס
- - - של שתי דקות לשמוע את מרכז השלטון המקומי.
היו"ר דוד אמסלם
בסוף.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
מה בסוף? אחרי שגומרים להצביע על ההסתייגויות? אדוני, בכל הכבוד.
היו"ר דוד אמסלם
חיים, אנחנו באמצע ההצבעות.
חיים ביבס
חכו רגע, אני רואה את האמוק שלכם. אתם - - -
היו"ר דוד אמסלם
חיים, אני קורא לך לסדר.
חיים ביבס
אתה יכול גם להוציא אותי.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני לא רוצה.
חיים ביבס
אתה יכול להוציא אותי.
היו"ר דוד אמסלם
אבל, חיים, אני לא רוצה.
חיים ביבס
אבל אני אומר לך רגע לפני כן - - - גם את הבית הפוליטי שלי.
יואל חסון (המחנה הציוני)
למה לא באת לדיון הקודם?
חיים ביבס
אתם מתערבים בדבר המרכזי והמהותי שזה הדבר שלנו. מה שהם עושים - -
היו"ר דוד אמסלם
חיים, חיים.
חיים ביבס
- - זה דבר שבסופו של דבר יביא לחילול שבת.
היו"ר דוד אמסלם
חיים, אני לא רוצה להוציא אותך.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אבל הוא צודק.
חיים ביבס
הם מביאים לחילול שבת, הם לא מביאים לשמירה על שבת.
קריאות
- - -
חיים ביבס
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא רוצה להעביר את החוק הזה בריצה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא היית בדיון.
חיים ביבס
הייתי פה מיליון פעם בדיון - - - מה אתה מבלבל את המוח? אתה בא לספר לנו סיפורים?
היו"ר דוד אמסלם
חיים.
חיים ביבס
אתה תתערב לי ביישוב שלי? 70% חילונים, ואתה תקבע להם מה יהיה?
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להוציא אותו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ביבס, מה זה הטיעון הזה, לא תתערב בעיר שלך? ביבס, אתה רוצה בעיר שלך גם לגבות מסים לבד אולי?
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
כל הכבוד, חיים, סוף סוף שומעים אותך.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
חבל שזה צריך להיות באמצע ההצבעות ולא כמו שצריך.
היו"ר דוד אמסלם
איפה אנחנו?
תומר רוזנר
הסתייגות 69.

מי בעד הסתייגות מס' 69? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 69 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 69 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 69 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 70? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 70 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 70 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 70 לא התקבלה.

אני עובר לקבוצת יש עתיד.
עפר שלח (יש עתיד)
אני מציע לחשוב על הדבר הזה שוב. יש משהו יותר מהעברה של החוק הזה בריצה. אתם יוצרים עכשיו מצב של חיכוך אדיר עם הרשויות המקומיות. תן לו את החמש דקות שלו.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
דודי, למה ההיסטריה? מה קורה?
היו"ר דוד אמסלם
עפר, אני באמצע ההצבעות. אני מבקש.
עפר שלח (יש עתיד)
מאה אחוז. זה יכול לחכות חמש דקות, אתה יודע טוב מאוד.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אפשר לעשות הפסקה בהצבעות.
עפר שלח (יש עתיד)
- - -זה לא שווה את זה.
היו"ר דוד אמסלם
עפר, לא להפריע לי. אני באמצע ההצבעות.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אפשר לעשות חמש דקות הפסקה בהצבעות.
עפר שלח (יש עתיד)
אני לא מפריע לך, אני מציע לך. תן לו חמש דקות.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מבקש. שמעתי, לא קיבלתי, מתקדמים. לא רק שלא קיבלתי, גם הוצאתי אותו על ההפרעה.

ההצבעות על הסתייגויות יש עתיד.

מי בעד הסתייגות מס' 1? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 1 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 1 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 1 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 2? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 2 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 2 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 2 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 3? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 3 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 3 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 3 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 4? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 4 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 4 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 4 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 5? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 5 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 5 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 5 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 6? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 6 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 6 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 6 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 7? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 7 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 7 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 7 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 8? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 8 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 8 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 8 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 9? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 9 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 9 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 9 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 10? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 10 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 10 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 10 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 11? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 11 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 11 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 11 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 12? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 12 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 12 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 12 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 13? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 13 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 13 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 13 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 14? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 14 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 14 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 14 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 15? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 15 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 15 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 15 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 16? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 16 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 16 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 16 לא התקבלה.

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 17 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 17 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 17 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 18? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 18 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 18 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 18 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 19? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 19 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 19 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 19 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 20? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 20 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 20 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 20 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 21? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 21 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 21 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 21 לא התקבלה.
גלעד קרן
- - - 23.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 23? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 23 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 23 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 23 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 24? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 24 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 24 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 24 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 25? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 25 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 25 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 25 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 26? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 26 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 26 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 26 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 27? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 27 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 27 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 27 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 28? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 28 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 28 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 28 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 29? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 29 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 29 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 29 לא התקבלה.
תומר רוזנר
31.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 31? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 31 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – 1

הסתייגות מס' 31 לא התקבלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני נמנעת.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 31 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 32? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 32 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 32 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 32 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 33? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 33 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 33 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 33 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 34? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 34 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 34 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 34 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 35? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 35 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 35 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 35 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 36? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 36 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 36 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 36 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 37? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 37 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 37 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 37 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 38? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 38 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 38 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 38לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 39? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 39 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – 1

הסתייגות מס' 39 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 39 לא התקבלה.
תומר רוזנר
41.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 41? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 41 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 41 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 41 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 42? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 42 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 42 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 42 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 43? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 43 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 43 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 43 לא התקבלה.

44 – לא צריך.

מי בעד הסתייגות מס' 45? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 45 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 45 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 45 לא התקבלה.
גלעד קרן
46, 47, 48 לא צריך.

מי בעד הסתייגות מס' 49? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 49 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 49 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 49 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 50? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 50 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 50 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 50 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 51? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 51 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 51 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 51 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 52? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 52 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 52 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 52 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 53? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 53 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 53 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 53 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 54? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 54 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 54 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 54 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 55? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 55 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 55 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 55 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 56? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 56 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 56 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 56 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 57? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 57 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 57 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 57 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 58? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 58 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 58 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 58 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 59? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 59 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 59 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 59 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 60? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 60 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 60 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 60 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 61? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 61 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 61 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 61 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 62? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 62 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 62 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 62 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 63? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 63 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 63 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 63 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 64? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 64 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 64 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 64 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 65? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 65 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 65 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 65 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 66? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 66 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 66 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 66 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 67? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 67 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 67 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 67 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 68? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 68 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 68 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 68 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 69? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 69 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 69 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 69 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 70? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 70 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 70 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 70 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 71? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 71 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 71 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 71 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 72? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 72 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – 2

הסתייגות מס' 72 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 72 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 73? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 73 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – 2

הסתייגות מס' 73 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 73 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות 74? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 74 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – 2

הסתייגות מס' 74 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 74 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 75? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 75 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – 2

הסתייגות מס' 75 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 75 לא התקבלה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני נמנע בכל ההתנחלויות האלה.

מי בעד הסתייגות מס' 76? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 76 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – 2

הסתייגות מס' 76 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
2 נמנעים בכולם. הסתייגות מס' 76 לא התקבלה.
גלעד קרן
77 לא צריך.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 78? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 78 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 78 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 78 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 79? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 79 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 79 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 79 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 80? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 80 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 80 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 80 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 81? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 81 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 81 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 81 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 82? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 82 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 82 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 82 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 83? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 83 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 83 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 83 לא התקבלה.

84 לא צריך.

מי בעד הסתייגות מס' 85? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 85 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 85 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 85 לא התקבלה.

86 לא צריך.

מי בעד הסתייגות מס' 87? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 87 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 87 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 87 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 88? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 88 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 88 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 88 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 89? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 89 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 89 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 89 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 90? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 90 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 90 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 90 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 91? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 91 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 91 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 91 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 92? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 92 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 92 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 92 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 93? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 93 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 93 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 93 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 94? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 94 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 94 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 94 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 95? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 95 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 95 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 95 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 96? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 96 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 96 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 96 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 97? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 97 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 97 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 97 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 98? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 98 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 98 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 98 לא התקבלה.

99 לא צריך.

מי בעד הסתייגות מס' 100? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 100 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 100 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 100 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 101? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 101 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 101 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 101 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 102? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 102 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 102 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 102 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 103? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 103 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 103 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 103 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 104? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 104 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 104 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 104 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 105? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 105 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 105 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 105 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 106? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 106 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 106 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 106 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 107? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 107 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 107 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 107 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 108? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 108 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 108 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 108 לא התקבלה.

109 לא צריך.

מי בעד הסתייגות מס' 110? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 110 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 110 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 110 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 111? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 111 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 111 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 111 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 112? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 112 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 112 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 112 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 113? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 113 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 113 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 113 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 114? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 114 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 114 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 114 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 114? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 114 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 114 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 114 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 115? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 115 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 115 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 115 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 116? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 116 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 116 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 116 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 117? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 117 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 117 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 117 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 118? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 118 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 118 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 118 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 119? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 119 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 119 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 119 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 120? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 120 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 120 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 120 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 121? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 121 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 121 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 121 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 122? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 122 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 122 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 122 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 123? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 123 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 123 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 123 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 124? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 124 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 124 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 124 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 125? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 125 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 125 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 125 לא התקבלה.
גלעד קרן
126 לא צריך.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 127? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 127 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 127 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 127 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 128? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 128 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 128 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 128 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 129? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 129 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 129 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 129 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 130? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 130 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – 1

הסתייגות מס' 130 לא התקבלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני נמנעת.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 130 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 131? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 131 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 131 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 131 לא התקבלה.

אנחנו סיימנו את קבוצת יש עתיד. אנחנו עוברים לקבוצת ישראל ביתנו.
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה, מיכל רוזין מחליפה אותי.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור. אז רק תצאי, תמר, כדי שהיא תוכל להצביע.
תמר זנדברג (מרצ)
אני יוצאת.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מצביעים על ההסתייגויות של ישראל ביתנו.

מי בעד הסתייגות מס' 1? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 1 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 1 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 1 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 2? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 2 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 2 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 2 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 2? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 2 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 2 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 2 לא התקבלה.
לאה קריכלי
עפר לא יכול להצביע.
היו"ר דוד אמסלם
עפר לא יכול להצביע. לא חשוב. נוריד אותך.
עפר שלח (יש עתיד)
אפשר לחשוב שאתה סופר אם אני מצביע או לא מצביע.
היו"ר דוד אמסלם
על דבר כזה - -

מי בעד הסתייגות מס' 3? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 3 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 3 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 3 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 4? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 4 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 4 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 4 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 5? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 5 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 5 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 5 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 6? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 6 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 6 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 6 לא התקבלה.

את 7 לא צריך.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 8? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 8 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 8 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 8 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 9? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 9 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 9 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 9 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 10? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 10 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – 2

הסתייגות מס' 10 לא התקבלה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
2 נמנעים.
היו"ר דוד אמסלם
שניים נמנעים פה. הסתייגות מס' 10 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 11? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 11 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 11 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 11 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 12? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 12 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 12 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 12 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 13? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 13 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 13 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 13 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 14? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 14 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 14 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 14 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 15? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 15 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 15 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 15 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 16? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 16 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 16 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 16 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 17? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 17 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 17 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 17 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 18? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 18 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 18 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 18 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 19? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 19 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 19 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 19 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 20? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 20 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 20 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 20 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 21? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 21 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 21 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 21 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 22? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 22 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 22 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 22 לא התקבלה.

הסתייגות 23 לא צריך.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מה זה לא צריך?
היו"ר דוד אמסלם
כבר הצבענו עליה בהסתייגות זהה.
תומר רוזנר
הוצבעה הסתייגות זהה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל זה הסתייגות שלך, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
זה בדיוק הסתייגות שאתה הגשת.

רגע, אדוני היושב-ראש, זאת הסתייגות שאתה הגשת עכשיו בדיון. אתה אמרת את זה עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
כבר הצבענו עליה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אתה אומר שגם על ההסתייגות שלך לא נוכל להצביע?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
גם על ההסתייגות שלך אנחנו לא מצביעים?
היו"ר דוד אמסלם
כן. מה שהצבענו הצבענו. אנחנו לא מצביעים על הסתייגויות זהות.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל אתה הגשת את זה בתחילת הדיון.
היו"ר דוד אמסלם
אז גם עליי לא נצביע.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אתה מוריד את ההסתייגות שלך?
היו"ר דוד אמסלם
לא מוריד. אבל כבר דחינו אותה.
תומר רוזנר
הוצבעה הסתייגות זהה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו עוברים להסתייגויות של הרשימה המשותפת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
עכשיו זה מעניין.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 1? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 1 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 1 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 1 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 2? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 2 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 2 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 2 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 3? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 3 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 3 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 3 לא התקבלה.

הסתייגות מס' 4 לא צריך.

מי בעד הסתייגות מס' 5? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות מס' 5 – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 5 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 5 לא התקבלה.

יש עוד הסתייגויות?
היו"ר דוד אמסלם
נצביע על כל ההסתייגויות של אורלי לוי. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגויות – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים –אין

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות של חברת הכנסת אורלי לוי לא התקבלו.
תומר רוזנר
עכשיו הסתייגות מס' 2 של יואב קיש בנושא אילת.
מיכל רוזין (מרצ)
באילת אין שבת. אילת זאת פריצות מוחלטת. אין שבת. שם לא צריך חוק. אקס-טריטוריה.
תומר רוזנר
יואב קיש – הסתייגות מס' 2.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא מחריגים.
מיכל רוזין (מרצ)
בטח שמחריגים. עכשיו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה פתאום. בואי נתערב? בשום פנים ואופן.
מיכל רוזין (מרצ)
עכשיו תראה איך הם מצביעים בעד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רגע, מי שלא פה, לא מצביעים על ההסתייגות שלו. אין דבר כזה.
קריאה
מצביעים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, אסור לך.
היו"ר דוד אמסלם
את מלמדת אותי את החוקים?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יש תקנון.
היו"ר דוד אמסלם
אני עובד לפי התקנון. אני מחליט – אם אני רוצה כן; אם לא אז לא.

אני מביא את ההסתייגויות של יואב להצבעה. מי בעד ההסתייגויות של יואב? מי נגד? מי נמנע?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
איפה זה?
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו רוצים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אקריא לכם: "אחרי סעיף 2 להצעת החוק יבוא: "חוק זה לא יחול על אזורי סחר חופשי כהגדרתם בחוק". גם אני הגשתי את זה כבר.

מי בעד ההסתייגות?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני עדיין לא הבנתי.
מיכל רוזין (מרצ)
אילת לא נכללת.
היו"ר דוד אמסלם
מי נגד?
עפר שלח (יש עתיד)
באילת אין מע"מ ואין שבת, מיכל.
היו"ר דוד אמסלם
הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הנה, דחינו את ההסתייגות, מה את רוצה?
מיכל רוזין (מרצ)
אם היינו מצביעים בעד זה היה עובר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא היה עובר. זה סוכם בקואליציה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של ישראל אייכלר?
מיכל רוזין (מרצ)
מה ההסתייגות של אייכלר?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תחולה רטרואקטיבית.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות שלו: תחילתו של התיקון ביום כ"ד בכסלו תשע"ח, 12 בדצמבר 2017. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים –אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתיימו ההסתייגויות. הייתה בקשה לרביזיה על ההסתייגויות. אז אנחנו נקבע מועד חדש. נודיע לכם עוד מעט מתי. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:55.

קוד המקור של הנתונים