ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/01/2018

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 36), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-09OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 534

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ד בטבת התשע"ח (01 בינואר 2018), שעה 10:45
סדר היום
הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24) (הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת), התשע"ח-2017 (פ/3796/20) של חה"כ דוד אמסלם (כ/737) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית – בקשה לדיון מחדש על פי סעיף 115 לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעקב אשר

זוהיר בהלול

נאוה בוקר

אכרם חסון

בצלאל סמוטריץ'
חברי הכנסת
זאב בנימין בגין

עליזה לביא
מוזמנים
איל זנדברג - ראש תחום משפט ציבורי, משרד המשפטים

מעין סולברג - מתמחה, משרד המשפטים

חנה רותם - מנהלת האגף לביקורת מימון מפלגות, משרד מבקר המדינה

ד"ר יצחק בקר - עוזר בכיר ליועץ המשפטי, משרד מבקר המדינה

איתי טמקין - רכז תקציב באגף תקציבים, משרד האוצר

מיכל שמואלי - עו"ד, ממונה מפלגות, רשם המפלגות

חיים אבידור - חשב הכנסת

דוד צביאל - יועץ בכיר למנכ"ל, לשכת מנכ"ל הכנסת

נדב סוויל - לשכת מנכ"ל הכנסת

ח'אלד דגש - ממונה חקיקה, לשכת עורכי הדין

משה אשכנזי - נציג הורים, סגן יו"ר ועדת החינוך במפלגת העבודה

עידן בנימין

מוזמן/ת

דורון סלע - המכון הישראלי לדמוקרטיה

קרן ברק - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

ארבל אסטרחן

רוני טיסר

גלעד קרן

שחר שושן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24) (הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת), התשע"ח-2017, פ/3796/20 של חה"כ דוד אמסלם כ/737 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית – בקשה לדיון מחדש על פי סעיף 115 לתקנון הכנסת
היו"ר דוד אמסלם
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24) (הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת), התשע"ח-2017, להצבעה על הבקשה לדיון מחדש על פי סעיף 115 לתקנון הכנסת.

מישהו רוצה לנמק את הבקשה לרביזיה?
תומר רוזנר
חברת הכנסת עליזה לביא ביקשה את הרביזיה בדיון ביום חמישי וכבר זומן הדיון.
עליזה לביא (יש עתיד)
אדוני, אני חושבת שהיום אתה עושה פה מרתון. אנחנו נמצאים בכנסת במרתון של מכירת חיסול של חוקים. החוק הזה לא מיטיב, הוא רק לוקח אותנו אחורה. זה שוב חוק למקורבים, כפי שעברנו פה עם חוק ההמלצות. זה חוק שתפור למידות שלכם בלבד, אין בו שום דבר טוב. הגענו לכנסת הבוקר בשעה 8:30 לדיון על הצעת חוק המרכולים כדי לשמר את הקואליציה שלכם. אתה כאדם שהשבת יקרה לו, אני לא מבינה איך אתה פותח כך שבוע בשנה החדשה 2018.
היו"ר דוד אמסלם
בשבילי כיהודי היא לא שנה חדשה.
עליזה לביא (יש עתיד)
השנה האזרחית. למען האמת, כולנו הגענו בזמן, לא היו פקקי תנועה הבוקר, כביש החוף היה פנוי לגמרי, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי.

אתה רואה את החוק הזה, חוק שמפלה, מביא לאי-שוויון, בעד חברי כנסת חדשים. לו היית אומר עכשיו שהחוק הזה יחוקק בכנסת הבאה, לא בכנסת הזאת, לא כשחברי כנסת מחוקקים עבור עצמם. הרי מה קורה כאן? יש כאן בעצם תרומה לאי-שוויון, גריעה, אנחנו גורעים במה שאנחנו מנסים פה לקדם. אז לשם מה להעביר את החוק הזה שמשרת קבוצה מצומצמת מאוד בכנסת? אני אומרת לך שאתם מובילים פה סדרה של חוקים שבסופו של דבר יהפכו את הקערה על פיה ולא ייטיבו.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
תומר רוזנר
הייתה בקשה לרביזיה גם של חברת הכנסת כהן-פארן אבל היא לא נמצאת פה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מביא את הרביזיה להצבעה. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 7

נמנעים – אין

הבקשה לדיון מחדש על הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24) (הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת), התשע"ח-2017 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הרביזיה לא נתקבלה.

תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50.

קוד המקור של הנתונים