ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/01/2018

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 36), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-09OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 533

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ד בטבת התשע"ח (01 בינואר 2018), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24) (הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת), התשע"ח-2017 (פ/3796/20) של חה"כ דוד אמסלם (כ/737) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית, סיום והצבעות
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעקב אשר

זוהיר בהלול

נאוה בוקר

אכרם חסון

בצלאל סמוטריץ'
חברי הכנסת
זאב בנימין בגין

עליזה לביא
מוזמנים
איל זנדברג - ראש תחום משפט ציבורי, משרד המשפטים

מעין סולברג - מתמחה, משרד המשפטים

חנה רותם - מנהלת האגף לביקורת מימון מפלגות, משרד מבקר המדינה

ד"ר יצחק בקר - עוזר בכיר ליועץ המשפטי, משרד מבקר המדינה

איתי טמקין - רכז תקציב באגף תקציבים, משרד האוצר

מיכל שמואלי - עו"ד, ממונה מפלגות, רשם המפלגות

חיים אבידור - חשב הכנסת

דוד צביאל - יועץ בכיר למנכ"ל, לשכת מנכ"ל הכנסת

נדב סוויל - לשכת מנכ"ל הכנסת

ח'אלד דגש - ממונה חקיקה, לשכת עורכי הדין

משה אשכנזי - נציג הורים, סגן יו"ר ועדת החינוך במפלגת העבודה

דורון סלע - המכון הישראלי לדמוקרטיה

עידן בנימין - מוזמן/ת

קרן ברק - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

ארבל אסטרחן

רוני טיסר

גלעד קרן

שחר שושן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24) (הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת), התשע"ח-2017, פ/3796/20 כ/737, הצעת ח"כ דוד אמסלם – הכנה לקריאה השנייה והשלישית – סיום והצבעות
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24) (הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת), התשע"ח-2017, פ/3796/20 כ/737. על מה אנחנו צריכים להצביע?
תומר רוזנר
אסביר. בדיון הקודם הצבענו על ההסתייגויות והצבענו גם על חלק מסעיפי הצעת החוק שלגביהם לא נטענה טענת נושא חדש. בעקבות הניסוח של הצעת החוק על ידי מחלקת נוסח החוק אצלנו אוחדו מספר רב של הסתייגויות להסתייגות אחת. בעקבות זאת ביקשה נציגת סיעת יש עתיד, חברת הכנסת לביא, שיתווספו לה הסתייגויות נוספות כדי להגיע לאותו מספר הסתייגויות שהיו לה מלכתחילה, ויש גם הסתייגות אחת שהיא הגישה ובטעות לא הצבענו עליה. אז אנחנו נצביע על שורת הסתייגויות שמונחת בפניכם, נגיד את המספרים שלהן, שעליהן לא הצבענו בעבר.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מספר 1 של חברת הכנסת עליזה לביא? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 1 של קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.
תומר רוזנר
הסתייגות מספר 4 בעמוד 16.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מספר 4 של חברת הכנסת עליזה לביא? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 4 של קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.

הסתייגות מספר 5. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 5 של קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.

הסתייגות מספר 6. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 6 של קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.

הסתייגות מספר 7. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 7 של קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.

הסתייגות מספר 8. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 8 של קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.

הסתייגות מספר 10. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 10 של קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
למה התוצאות בהנהלתך הן תמיד חד-סטריות?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט תראה שלא כך.

מי בעד הסתייגות מספר 11? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 11 של קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.

הסתייגות מספר 12. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 12 של קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.

הסתייגות מספר 13. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 13 של קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.

הסתייגות מספר 14. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 14 של קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.

הסתייגות מספר 15. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 15 של קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.

הסתייגות מספר 16. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מס' 16 של קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.
תומר רוזנר
אחרי שנדחו כל ההסתייגויות, נותר לנו להצביע על סעיפי הצעת החוק שטרם הוקראו בשל טענת נושא חדש, שנדחתה בוועדת הכנסת. מתקנת אותי ארבל אסטרחן, היועצת המשפטית של ועדת הכנסת, שהבקשה לנושא חדש נמשכה ולכן היא לא קיימת.

בסעיף 7 להצעת החוק, בהוספת סעיף 28לב, שכולל את טבלת תקרות הסכומים, אני מפנה את תשומת הלב לכך שבראשיתו, בעקבות ההחלטה שרק מ-5,000 בעלי זכות בחירה ומעלה תהיה התקרה, הוספנו שתי שורות לטבלה, שמתייחסות לפחות מ-5,000 בעלי זכות בחירה. זה פסקאות (1) ו-(2).
שחר שושן
"(1) מספר בעלי זכות הבחירה: עד 50
הסכום הכולל
לעניין תרומות – 0 שקלים חדשים; לעניין הוצאות – 4,000 שקלים חדשים;

(2) מספר בעלי זכות הבחירה: 51 עד 4,999
הסכום הכולל
4,000 שקלים חדשים ועוד 9 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-50 בוחרים;"
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסעיף כפי שהוקרא? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7

נגד – 3

נמנעים – אין

בסעיף 7 להצעת החוק, סעיף 28לב כפי שהוקרא נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
סעיף 28לב נתקבל.
תומר רוזנר
סעיף 10 כולו, שעניינו תחולה והוראות מעבר, לא הצבענו עליו בפעם הקודמת מכיוון שנטענה לגביו טענת נושא חדש. מכיוון שהטענה הזאת נמשכה אפשר להצביע על הסעיף.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד סעיף 10? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7

נגד – 2

נמנעים – אין

סעיף 10 להצעת החוק נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
סעיף 10 נתקבל.
תומר רוזנר
בסעיף 7, יש עוד סעיף שלא הצבענו עליו בשל טענת נושא חדש. מדובר על סעיף 28לח בעמוד 12, שעוסק במענק חלקי למועמד שלא נכנס לכנסת, סעיף שהוסף במהלך הדיונים כאן.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסעיף ? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7

נגד – 1

נמנעים – אין

בסעיף 7 להצעת החוק, סעיף 28לח נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
סעיף 28לח נתקבל.
תומר רוזנר
בעקבות קבלת כל הסעיפים האחרונים בעצם התקבלה כל הצעת החוק.

מונחת בפנינו בקשה לרביזיה על כל הצעת החוק, שקבועה לשעה 10:45.
היו"ר דוד אמסלם
אני נועל את הישיבה ונעבור לישיבה נוספת על הרביזיה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים