ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/01/2018

אישור מינוי נציבת קבילות שוטרים וסוהרים

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-15OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 538

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ט"ו בטבת התשע"ח (02 בינואר 2018), שעה 9:00
סדר היום
אישור מינוי נציבת קבילות שוטרים וסוהרים
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

לאה פדידה
חברי הכנסת
מיקי לוי
מוזמנים
חנה פוסובסקי קפלן - מ"מ נציב קבילות שוטרים וסוהרים, המשרד לבטחון פנים

הדס שפי - סגנית נציב קבילות שוטרים וסוהרים, המשרד לבטחון פנים

גנ"מ עליזה יעקובי - מתמנה לנציב קבילות השוטרים והסוהרים, המשרד לבטחון פנים

גנ"מ דני עזרא - רמ"ח ביקורת, שרות בתי הסוהר, המשרד לבטחון פנים

יואל הדר - יועץ משפטי, המשרד לבטחון פנים

רויטל גור - ע' היועץ המשפטי, המשרד לבטחון פנים

אביגיל שררה - מנכ"לית ארגון נשות השוטרים והסוהרים

טל בנוש - שדלן/ית (ריפבליק יועצים בע"מ) מייצג/ת את הארגון הארצי לקידום מעמד השוטר והסוהר
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ר.ל., חבר תרגומים

אישור מינוי נציבת קבילות שוטרים וסוהרים
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום: אישור מינוי קבילות שוטרים וסוהרים.
יואל הדר
אנחנו נמצאים כבר תקופה של מעל חמש שנים מאז פקיעת המינוי של הנציבה הקודמת. כל פעם שרצינו למנות נציב קבילות אז התרחשו עלינו הבחירות ואז נאמר לנו שהשר לא יכול למנות בכירים בתקופה של בחירות, אז אנחנו נמצאים בתקופה של מעל חמש שנים עם ממלאת מקום של נציבת קבילות.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה לא הבאתם את זה מזמן? כבר אנחנו אחרי הבחירות, כבר לפני שלוש שנים.
יואל הדר
ניסינו, ניסינו. ניסינו.
היו"ר דוד אמסלם
אליי?
יואל הדר
לא, היינו צריכים גם לעשות ועדות איתור מחד. אנחנו נכנסנו להליך, הליך בירוקרטי של ועדות איתור, עד שהצלחנו להגיע לשעה הטובה הזאת. אז זו הזדמנות להודות לממלאת מקום הנציבה, הגב' פוסובסקי שהיא מעל חמש שנים, זה מעל קדנציה.
היו"ר דוד אמסלם
חנה, באמת תודה רבה לך על כל המאמץ שעשית.
יואל הדר
זו הזדמנות להודות לה על מעל חמש שנים, אפילו מעל קדנציה של ממלאת מקום, שהצליחה להחזיק יפה את הגוף הזה של נציבת קבילות, שזה נציב קבילות גם של שוטרים וגם של סוהרים. בשעה טובה ומוצלחת אנחנו סיימנו את ההליך של ועדת האיתור הנוכחית והוועדה המליצה פה אחד, על גונדר משנה עוד מעט בדימוס, הגב' עליזה יעקובי.
היו"ר דוד אמסלם
זו את? בהצלחה, מזל טוב.
יואל הדר
שיש לה ניסיון עשיר. תראו בקורות החיים שלה, בכל הנושא של השב"ס וגם במשטרה יש לה ניסיון, אז אני חושב שנבחר האדם המתאים ביותר בנסיבות הקיימות ואפילו אולי באופן אבסולוטי, שזה גם דבר מצוין. אחרי שעברנו הליך ועדת איתור והשר אישר את ההמלצה של ועדת האיתור ואחרי שקיימנו התייעצות עם שרת המשפטים, בשעה טובה אנחנו צריכים אישור של הוועדה, בהתאם לסעיף 82(ב) לחוק המשטרה, וסעיף 112א לפקודת בתי הסוהר, כי היא גם נציבת השוטרים וגם נציבת הסוהרים. לכן אנחנו מבקשים את אישור הוועדה. כל מה שהוועדה תרצה לשאול, גם יש לנו מצגת שבזמנו נדרשנו לשעה וחצי, עכשיו הזמן התקצר. אפשר להציג גם את הגוף שנקרא נציב קבילות שוטרים וסוהרים, מה שיושב ראש הוועדה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני אעשה את זה אחרי זה בפורום קצת יותר רחב.
יואל הדר
מה שתחליט. אם לא, אז אנחנו מבקשים פשוט את האישור של הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, אתה רוצה לומר משהו?
מיקי לוי (יש עתיד)
רק לשאול, אני לא זוכר מה אורך הקדנציה.
יואל הדר
חמש שנים.
מיקי לוי (יש עתיד)
חמש שנים עם אפשרויות הארכה?
קריאה
חמש שנים ושנתיים נוספות.
מיקי לוי (יש עתיד)
תראה, זה לא בסדר שחמש שנים, כל הכבוד לך ותודה רבה, אבל משהו לא עבד בעניין הזה.
יואל הדר
ניסינו, היו ניסיונות, באמת היו ניסיונות וכל פעם - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
שלוש שנים יש ממשלה חדשה, שלוש שנים. ועדת איתור אפשר לעשות בשלושה-ארבעה חודשים אבל בסדר. חבל.
היו"ר דוד אמסלם
מירי, את רוצה להגיד משהו?
מירי פרנקל-שור
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אני מצטרף לכל מה שאמר מיקי בגדול, בעניין הזה. אנחנו, אני פקיד, הוא - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
גם אני פקיד.
היו"ר דוד אמסלם
שלוש שנים זה הרבה זמן כדי לסגור הליכים מהסוג הזה, אבל עדיף מאוחר מאשר בכלל לא, אז אני מצטרף. קודם כל, גם לך חנה, תודה רבה על הכול, את רוצה לומר משהו?
חנה פוסובסקי קפלן
חשבתי שאני אומר כמה מילים על הנציבות. ראשית, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת, כל הנוכחים, אני רוצה לקדם בברכה את עליזה יעקובי ולאחל לה הצלחה בתפקיד, שיאושר עוד מעט, אני מקווה, כנציבת קבילות שוטרים וסוהרים.

אם תרצו לשמוע ממש בקצרה על הנציבות אז נציבות הקבילות הוקמה בשנת 1980, לאחר שמפכ"ל המשטרה, בעקבות ההחלטה של מפכ"ל המשטרה לאסור התארגנות של שוטרים בפקודת קבע, הנושא הובא לפתחו של בג"ץ, אשר קבע שאי אשר לשלול זכות יסוד כזו בפקודת קבע, אם רוצים לאסור את הזכות הזו צריך לאסור את זה בהוראת חוק מפורשת. המשטרה, בהתאם להנחיית בית המשפט, חוקקה חוק, כלומר, הוסיפה סעיף לפקודת המשטרה שאוסר על התארגנות שוטרים.
היו"ר דוד אמסלם
עד אז היה מותר להתארגן? היה ועד?
חנה פוסובסקי קפלן
כן. לא היה ועד. הרקע לזה היה הניסיון של קצינים ממשטרת תל אביב להקים ועד. עד אז לא היה ניסיון. בעקבות הניסיון הזה הוציא המפכ"ל את הפקודה שאסרה התארגנות.
מיקי לוי (יש עתיד)
אי אפשר, חוק שירות הביטחון אוסר על הקמת ועד.
חנה פסובסקי קפלן
אבל במשטרה לא - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
היה ניסיון. אם זה היה תלוי בי הייתי זורק אותם הביתה.
היו"ר דוד אמסלם
את מי?
מיקי לוי (יש עתיד)
את אלה שניסו לעשות ועד.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אמרת שאתה הוועד שלהם.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני הוועד שלהם בגאון, בשמחה, כמה שאפשר.
היו"ר דוד אמסלם
אז איך תזרוק את עצמך? דרך אגב, אני חולק עליך בעניין הזה. בתפיסת העולם אני עושה הפרדה בין קטע מבצעי לבין קטע שהוא תנאים ות"ש. אני חושב שמישהו צריך לדאוג להם.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה בסדר, אבל גם כך אתה צריך בצה"ל וגם כך בשב"כ - - -
היו"ר דוד אמסלם
צה"ל זה לא דומה כל כך - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל זה חוק שירות הביטחון, אין מה לעשות, זה חוק אחד לכולם.
היו"ר דוד אמסלם
אני כרגע לא באתי ברמה החוקית, באתי ברמה השכלית. אני חושב שגם שוטרים בוודאי יכולים להתארגן כדי לדאוג לתנאים שלהם, משום שהיום אין מי שידאג. זאת אומרת המפקדים שלהם אמורים לדאוג, אבל גם המפקדים שלהם הם חלק מהמערכת.
חנה פוסובסקי קפלן
אז כאן נכנסת נציבות הקבילות. על מנת לאזן את הפגיעה שבשלילת החירות להתאגדות הקימו את נציבות הקבילות, שזה גוף שממונה עליו השר לבטחון הפנים. הוא גוף עצמאי ובלתי תלוי. בדרך כלל בתוך המערכת, כשיש לך איזו בעיה, אתה פונה למפקד, זה מה שנקרא נתיבי הפיקוד, אלינו פונים במישרין.
היו"ר דוד אמסלם
אתם בעצם מטפלים בשוטרים בסוהרים, זה גוף פנימי?
חנה פוסובסקי קפלן
כן. אנחנו גוף חיצוני שאליו פונים. פונים אלינו במישרין בלי שאף אחד יידע על כך והחלטות של נציב הקבילות הן סופיות.
היו"ר דוד אמסלם
אי אפשר לערער עליהן?
חנה פוסובסקי קפלן
אי אפשר לערער עליהן.
היו"ר דוד אמסלם
נניח שפיטרו שוטר ולדעתו זה לא מוצדק, הוא פונה אליכם ואז אתם יכולים לקבל החלטה שהוא חוזר והוא חוזר?
חנה פוסובסקי קפלן
לא, שוב, ההחלטות שלנו הן בגדר המלצות.
היו"ר דוד אמסלם
יפה.
חנה פוסובסקי קפלן
כמו של מבקר המדינה, אבל ההמלצה שלנו בדרך כלל מתקבלת. אם מחליטים, או במשטרה או בשב"ס, שלא לקבל המלצה שלנו, חייב המפכ"ל או נציב השב"ס לנמק בכתב מדוע הוא לא מקבל את ההמלצה שלנו. אז על אף שזו המלצה זו המלצה מחייב.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אני מבין, חנה, שלרוב הם מקבלים את ההמלצות שלכם.
חנה פוסובסקי קפלן
בהחלט מקבלים את ההמלצות שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
תראי, האמת היא שאני אולי בהזדמנות אדבר - - - קיבלתי טלפון מאיזשהו שוטר שהדהים אותי, אני גם קבעתי איתו פגישה, זה התאחר לי, אני סתם זורק, אולי אתם מכירים את הפרטים, הוא אמר לי שהוא נפגע מאיזשהו פיגוע פח"עי שהיה, הוא ממש נפגע בגופו, אני לא אלאה אתכם, אבל התוצאה היא שהוא נפצע קשה, היה בשיקום. בסופו של דבר הוא מצא את עצמו שפיטרו אותו מהמשטרה והוא יושב בבית. יש לו ילדים קטנים. אני הייתי בשוק מהסיפור. אני ביקשתי לזמן אותו אליי ואני אקבע איתו, אבל בראש שלי זה לא כל כך הסתדר לי. בן אדם נפצע במילוי תפקידו, הציל חיי אדם, נפצע פיזית. אתם מכירים אותו?
חנה פוסובסקי קפלן
זה מקרה שלא הובא אלינו.
היו"ר דוד אמסלם
לא מכירים?
חנה פוסובסקי קפלן
לא. בכל אופן, אנחנו גוף עצמאי ובלתי תלוי. פונים אלינו במישרין. אנחנו לא ועד, אבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
פונים אליכם גם בנושאים של שכר?
חנה פוסובסקי קפלן
כן. עיקר הנושאים שמופנים אלינו מטבע הדברים, זה לא כמו קבילות חיילים שאותם מטרידות יותר חופשות, פגרות, התעללות של מפקד. אצלנו השוטרים והסוהרים, בדרך כלל זה מקום עבודתם הקבוע ומה שמטריד אותם בעיקר זה שכר, תנאי שירות, שעות עבודה, שיבוץ, קידום. אלה עיקר הנושאים שאיתם פונים אלינו. פונים אלינו גם בענייני יחסי מפקד-פקוד, כיוון שזה גוף היררכי - - -
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, אני מאוד שמח. אני לא ידעתי שאתם קיימים, באמת, זה גוף שהוא מאוד מאוד חשוב לדעתי לשוטרים, עד שיהיה להם מי שייצג אותם כוועד זה סוג של ועד שלהם.
חנה פוסובסקי קפלן
אנחנו סוג של ועד, כן.
היו"ר דוד אמסלם
אתם רואים את זה כך? אתם רואים את זה בזווית שאתם צריכים לסייע להם?
חנה פוסובסקי קפלן
כן, התפקיד שלנו, אנחנו עורך הדין של השוטר או הסוהר שפונה אלינו ומשתדלים לסייע לו.
מיקי לוי (יש עתיד)
כמה פניות היו ב-17'? אולי אין לכם סיכום עדיין, אבל ב-16', 17'?
חנה פוסובסקי קפלן
יש אצלנו קבילות, זה למעלה מ-1,000. הפניות אלינו - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
כמה נמצאו מוצדקות? אני בכוונה שואל.
חנה פוסובסקי קפלן
שוב, זה לאורך שנים, בדרך כלל 40% מוצדקות - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
זה המון.
חנה פוסובסקי קפלן
50% בלתי מוצדקות ויש חלק קטן שקובלים במהלך הבירור חוזרים בהם.
מיקי לוי (יש עתיד)
40% מוצדקות?
חנה פוסובסקי קפלן
כן.
מירי פרנקל-שור
מה הדלתא שלכם בין קבילות לבין ועד? איפה חסר משהו מעבר לזכות השביתה?
חנה פוסובסקי קפלן
זכות ההתאגדות טומנת בחובה גם - - -
מירי פרנקל-שור
לא, מעבר ל - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני באמת מאמין, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהמשטרה אינה דומה לצבא.
חנה פוסובסקי קפלן
יש קווי דמיון רבים.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני אסביר למה אני מתכוון. הצבא בסך הכול, רובו המכריע נשען, קודם כל, על חיילי סדיר, כמו שאת אמרת, אופי הפעילות שם והקבילות הן שונות. זה יותר כפי שאת אמרת, אולי חופשות וכאלה. זה גם אירוע אחר וגם שם צריך לעשות אולי זום אחר. המשטרה, רובה ככולה, היא אנשים שזו פרנסתם. זאת אומרת, אלה אנשים בוגרים - - -
קריאה
גם אנשי הקבע.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל אמרתי, הוא נשען על אנשי קבע, זו שכבה שנשענת בעיקר על אנשי הסדיר, אבל המשטרה, רובה ככולה, חוץ ממתנדבים כאלה או חיילים כאלה ואחרים, זה זניח יחסית להיקף הכללי, הם אנשים שזו פרנסתם ואני עושה הבחנה בין הקטע המבצעי, שאסור להם לשבות וכו', לבין הקטע של תנאי ת"ש והתנאים שמגיעים להם, או גם אם שוטר חושב שהמפקד שלו מקפח אותו בקידום, כמו כל עובד. לפעמים הוא אומר, 'שמע, הוא לא אוהב אותי', לפעמים הוא אומר, 'שמע, מגיעה לי דרגה ולא נתנו לי', לפעמים הוא אומר, 'שמע, אחזקת הרכב שלי נמוכה', כמו כל מקום. לא קשור עכשיו אם הוא שוטר או לא שוטר. אלה יחסים שיש אותם במערכות בין העובד לבין הבוסים שלו. לא חשוב, באיזשהו מקום אתה חייב לעשות את ההפרדה הזאת. בהחלט אני חושב שמישהו צריך לדאוג להם. אני דיברתי איתם על זה, אבל לא ידעתי, אני שמח מאוד שאתם נמצאים.
חנה פוסובסקי קפלן
כן, אבל אנחנו שונים במובן זה שראשית, כיוון שתנאי העבודה והשכר הם חד צדדיים, לשוטר ולסוהר אין say בעניין הזה, לשם כך הוקמה בשעתו בהחלטת ממשלה, לצה"ל, שהתנאים שמתקבלים לצה"ל, אם כי שוב, יש וריאציות שונות ויש שם שוני, אז זה במידת מה מבטיח כן את תנאי השוטרים והסוהרים.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין, חנה. מה שאת אומרת לי בעצם, מהתשובה האחרונה שלך, את אומרת לי, 'תראה, אנחנו מנסים לסייע להם בתוך מסגרת הארגון פנימה. מה שבארגון החוצה, אנחנו לא יכולים לבוא אל הממונה על השכר ולהגיד לו, תקשיב, זה לא כך וכך'.
חנה פוסובסקי קפלן
בענייני מדיניות ומתן זכויות שאינן קיימות, אנחנו לא יכולים להעניק. גם בית משפט, שפונה אליו שוטר או סוהר, הוא לא יכול זכות שאינה קיימת. במסגרת הזכויות הקיימות הוא יכול להגיד, 'קופחתָּ בזכות זו וזו'. אנחנו לא יכולים. אבל גם במסגרת המצומצמת הזו, שלדעתי היא לא כל כך מצומצמת, אנחנו יכולים בהחלט לסייע. כל ענייני קידום ושיבוץ, כפי שאמרת שדואג להם ועד, פונים אלינו. נניח שמישהו חושב שהייתה אפליה נגדו, אנחנו בהחלט מתערבים בזה ויש גם תוצאות לפניות. במסגרת הזכויות הכספיות, אם מישהו חושב שמגיע לו יותר כי לפי התנאים שקבועים בנהלים מגיע לו יותר, יש לנו הצלחות לא מעטות בנושא הזה. לפעמים, אני חושבת, שיותר מוועד. הארגונים משתפים איתנו פעולה, אין אנטגוניזם כלפינו, להיפך, אם יש המלצה שלנו הם יודעים שהכול נבדק במלוא הרצינות ובשיקול הדעת ובאופן אובייקטיבי ולכן נענים לפניות ולהמלצות שלנו.

שוב, כפי שאמרתי, הנושאים המרכזיים שלנו הם ענייני השכר, אבל גם, כיוון שאלה יחסים היררכיים, אז גם יחסי מפקד פקוד. גם במשטרה וגם בשב"ס יש מפקדים שמתנהגים באופן לא ראוי כלפי פקודים שלהם ואז אנחנו מעירים להם ומביאים את זה לידיעת המערכת. נכון שלמפקד מותר להעיר לפָּקוד כשנופל פגם בתפקודו, אבל צריך לעשות את זה באופן ראוי ובצורה מכבדת ולא להעליב את הפקודים. שוב, בשנים האחרונות, כיוון שאתם באמת לא מכירים, יש עלייה במספר הפניות אלינו ו - - -
מירי פרנקל-שור
למה, כיוון שהתפקיד נטמע בארגון?
חנה פוסובסקי קפלן
השוטרים והסוהרים מכירים אותנו, אבל ביניהם יש כאלה שלא מספיק מכירים, אז מה שאנחנו עושים כדי להנגיש אותם לנציבות הקבילות, אנחנו עושים הרבה מאוד ביקורים בשטח, מבקרים בכל תחנות המשטרה, בכל בתי הכלא, נפגשים עם השוטרים והסוהרים ולפעמים במקום, תוך כדי שיחה איתנו, אנחנו פותרים להם בעיות, כי אנחנו נגישים לכל המערכות. שוטר פשוט שבא לקצינת אמ"ש ואומר, 'אני רוצה את זה וזה', לא תמיד יש לה זמן, לא תמיד היא יודעת, כשהוא פונה אלינו הוא מקבל טיפול מיידי.
מירי פרנקל-שור
כמה אנשים יש בנציבות?
חנה פוסובסקי קפלן
יש לנו הרבה משימות, אבל אנחנו בסך הכול, נציב קבילות, במקרה שלי זה מ"מ, צריך להיות לו סגן, לא היה סגן כי אני הייתי מ"מ, פלוס ארבעה קציני בירור. סך הכול אנחנו חמישה אנשים, שגם מבררים את הקבילות, גם נותנים הרצאות, גם נפגשים עם השוטרים והסוהרים.
היו"ר דוד אמסלם
אתם מספיקים לטפל ב-1,000 פניות?
חנה פוסובסקי קפלן
כן, אנחנו מספיקים לטפל. על פי החוק אנחנו צריכים לברר קבילה תוך שנה, את זה החוק מתיר לנו, אבל אנחנו משתדלים לעשות את זה הרבה יותר מהר. הממוצע הוא עד שלושה חודשים. כמובן שאנחנו תלויים גם בגורמים אליהם אנחנו פונים כדי לקבל תשובות ולפעמים זה מעכב את הטיפול, אבל בממוצע אנחנו משתדלים תוך שלושה חודשים לסיים את הטיפול. כמובן שככל שיש יותר כוח אדם הטיפול יותר זריז. כפי שכאן נשאלתי, 40% מהפניות הן מוצדקות ו-50% פחות או יותר אינן מוצדקות ועוד חלק קטן קובלים במהלך הבירור אומרים, 'טוב, הבעיה שלי נפתרה, אני חוזר בי מקבילתי'.
לאה קריכלי
תגידי לי, בירור הקבילות אתם גוזרים אמירות עקרוניות ומביאים את זה לטיפול?
חנה פוסובסקי קפלן
כן. לעתים תוך כדי בירור קבילה אנחנו עולים על איזו בעיה במערכת, כמובן שאנחנו מביאים את זה לידיעת ראשי המערכת ואנחנו מצביעים על הצורך בתיקון נהלים, פקודות, כל ליקוי שראינו. זה מתבצע. אנחנו גם עוקבים אחרי כך שזה מתבצע, כל מיני נהלים, יש לא מעט כאלה ולפעמים הארגונים עצמם, לפעמים מפקד אומר, 'יש לי פה בעיה עם פקוד אבל אני לא יודע, אני לא יכול לעזור לו', הוא פונה אלינו ואומר, 'תעזרו לפקוד שלי', כי הוא יודע שבשל מעמדנו המלצה שלנו תתקבל. ולפעמים, שוב, בשל מעמדנו, נניח הנוהל קובע כך וכך, אבל תמיד יש אפשרות לחרוג קצת מהנוהל, אז המלצה שלנו בהחלט מתקבלת.

אנחנו מוציאים במהלך השנה גם, שוב, כדי לדעת מה אנחנו עושים וכדי שאחרים גם יוכלו להיעזר במקרים שקרו לשוטרים או סוהרים אחרים, אנחנו מוציאים מן ידיעון כזה שבו אנחנו סוקרים את המקרים שטופלו על ידינו ולפעמים, בעקבות הסקירה הזו, פונים אלינו שוטרים ואומרים, 'לי קרה מקרה דומה, אתם יכולים גם לי לסייע?' אנחנו אחת לשנה מוציאים דוח שנתי ובו הנתונים וגם תמצית של כל מיני קבילות שיש בהן עניין לכלל השוטרים והסוהרים וגם לציבור. זהו פחות או יותר מה שאנחנו עושים על קצה המזלג.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
חנה פסובסקי קפלן
הייתי בגוף הזה לא מעט שנים ואני שמחתי לקחת חלק במוסד שלדעתי הוא חשוב מאוד והוא בהחלט מסייע לשוטרים ולסוהרים וגם לארגונים, על ידי זה שהוא מצביע על כל מיני תקלות שמתרחשות בהם. ואני שוב, שבה ומאחלת הצלחה לעליזה.
מירי פרנקל-שור
למה חוקקנו את זה חמש פלוס שתיים ולא שבע מלכתחילה?
יואל הדר
לא אני הובלתי את זה.
מירי פרנקל-שור
מה הסיבה שלא חוקקנו? כי נציב קבילות חיילים, הקדנציה שלו היא שבע שנים.
חנה פוסובסקי קפלן
לא, חמש פלוס שתיים, גם, אותו דבר.
היו"ר דוד אמסלם
אותו דבר?
חנה פסובסקי קפלן
כן.
יואל הדר
אני רק רוצה להגיד שהמינוי ייכנס לתוקף ב-1 לפברואר, כשגב' יעקובי תסיים את חופשת הפרישה שלה, כי התנאי של התפקיד זה שהוא לא סוהר, אז אנחנו מתחילים את המינוי אז. זה לא משנה לאישור שלכם, רק שתדעו, שזה יהיה בפרוטוקול.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. אביגיל, בבקשה.
אביגיל שררה
בוקר טוב. בהצלחה לעליזה ואני רוצה לומר שאנחנו מסייעים למשפחות שוטרים וסוהרים גם בנושא קבילות ואני רוצה לומר שהעבודה של הקבילות מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים אנחנו זכינו בעתירות מנהליות בבית הדין לעבודה, בזכות המסקנות של הקבילות. מאוד מאוד חשוב לתת יחס לשוטר ולסוהר. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא ואני אומרת, עד היום, יש שם צוות מדהים ביותר, שבאמת נותן מענה ומסתכל על השוטר ועל הסוהר בעיניים ותמיד אני מתקשרת לקבלת עצה טובה. אני רק יכולה להגיד שבח והלל לקבילות, למרות שאתה יודע, יש שוטרים וסוהרים שחושבים שאולי הם מוּנָעים מתוך המערכת אבל הניסיון שלי לאורך כל השנים, הדס, יוכי, נפתלי, חנה פודובסקי, זה משהו מעל ומעבר ואני מקווה שגם עם עליזה נעבוד בשיתוף פעולה מלא ונסייע לשוטרים, לסוהרים. זה גם קשור למשפחות שלהם כי שוטר וסוהר שהוא מצוברח, או שיש לו התנכלות מפקד, או כל בעיה כזו או אחרת, זה משפיע כמובן על הבית שלו.

מה שיש לי לומר לחנה, ממש תודה מכל הלב על כל היחס, על כל הסיוע ועל שיתוף הפעולה שהיה. בהצלחה בכל מקום שתהיי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה לאביגיל על המלים החמות. למרות שאני לא מכיר אותך, חנה, אבל את אביגיל אני מכיר, אני משוכנע שכל מה שהיא אמרה זה מקצת שבחו של אדם. אז גם אנחנו מודים לך על כל מה שעשית. כמובן שאת רשות הדיבור נעביר לעליזה.
עליזה יעקובי
תודה רבה. אני עליזה יעקובי, נשואה ואמא ל-4 בנים. בשנים האחרונות גם הוספתי לתואר סבתא. עורכת דין במקצועי, כמובן, שמונה שנים במשטרת ישראל, 23 שנים בשרות בתי הסוהר, הרבה מאוד תפקידים. התפקיד האחרון ראש מחלקת ביקורת שירות בתי הסוהר. בתפקיד הזה היה לי קשר גם עם קבילות שוטרים וסוהרים. מאוד מאוד מעריכה את העבודה שעושה נציבות הקבילות, בראשות חנה כמובן. אני מכירה את חנה מהמשטרה, היא הייתה מפקדת שלי במשטרה.
קריאה
סגירת מעגל.
היו"ר דוד אמסלם
כן, נכון.
חנה פסובסקי קפלן
שנים לא מעטות.
עליזה יעקובי
כן. אז ככה יש באמת הערכה ואהבה רבה. אני רואה בתפקיד הזה שליחות. הגופים האלה מאוד האלה חשובים לי, מאוד חשובים בעיניי, אני חושבת ששוטרים וסוהרים עושים עבודת קודש. ואני אעשה כמיטב יכולתי אחרי שאני אקבל את המינוי.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, עליזה, אני מאחל לך בהצלחה.
עליזה יעקובי
תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אפילו מתרגש קצת מההתרגשות שלך, בגלל שאני חושב שבן אדם שבא לתפקיד כזה צריך להיות בן אדם רגיש, באמת, עם נשמה, אחרת זה לא עובד, זה קטע טכני. גם ראיתי את זה אצל חנה, זה הרושם שלי. כפי שאמרתְ, זו שליחות, זה לא תפקיד. בסופו של דבר, יש פה עשרות אלפי אנשים שעובדים קשה, באמת קשה. חלקם ממש, אני חושב שהסיפור של הסוהרים, אני מעריץ אותם באופן יוצא דופן, אני חושב שהם באמת עושים את העבודה, לטעמי, הכי קשה בשרשרת, אבל בוודאי ובוודאי גם השוטרים ומישהו צריך לתת להם - - - לפעמים, גם כשאתה לא צודק, אבל אם אתה מקבל איזה יחס, מחבקים אותך ועושים את המאמצים לבדוק, אז אתה מתרכך.

ניהלנו עובדים בחיים שלנו, לפעמים הוא לא מבין כל כך את הסוגיה, לפעמים הוא מרגיש שעשו לו עוול, אתה בא מהמקום הסובייקטיבי שלך, אבל הרבה פעמים היחס הוא חלק מרכזי מאוד בעניין, כשאתה מקבל אותו בסבר פנים יפות, אתה שומע את הבן אדם, אתה מבין. איך תמיד הייתי אומר? גם כשצובטים אותך זה כואב לך, אז זה גם כואב להם, אותו הדבר.
חנה פוסובסקי קפלן
אם יותר לי להעיר כאן, סליחה שאני קוטעת אותך, הדברים שנאמרו פה חשובים מאוד. יש כאלה שוטרים וסוהרים שהבירור העלה שהם לא צודקים והם כותבים לנו מכתבי תודה. על מה התודה, אפשר לשאול - - -
מירי פרנקל-שור
זה שמישהו שמע אותם.
חנה פוסובסקי קפלן
מישהו שמע אותי, הסביר לי מה הבעיה ולכן אני מודה לכם שאתם קיימים ושהבהרתם לי את הסוגיה.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני באמת שמח שאתן בתפקידים האלה, זה גם העניין של האישיות של הבן אדם. אני מאחל לך, כמובן, עליזה, בהצלחה מכל הלב ואני פה לרשותכם תמיד.
מירי פרנקל-שור
אני בדקתי, כפי שזכרתי, חוק השירות הצבאי קובע שכהונתו של נציב קבילות חיילים תהיה כהונה אחת בלבד של שבע שנים ולא בכדי אני מפנה את תשומת לבם של חברי הכנסת, יש הבדל בין חמש פלוס שתיים לבין שבע. כלומר שתיים תמיד תלויות בהארכה של המפקד. אני חושבת שלחיזוק מוסד נציב הקבילות נכון שהיא תהיה כהונה של שבע שנים, כמו מבקר המדינה, שאנחנו בוועדת חוץ ובטחון, התוספת היא תמיד תלויה במפקדים ואני חושבת שלחיזוק המעמד - - -
קריאה
אז למה כותבים פה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, היא תלוי בשר.
היו"ר דוד אמסלם
מה שאומרת מירי, תבדוק את זה. אני ככלל, דרך אגב, לא אוהב הארכות, לא הארכות לכלום. לא לרמטכ"ל, לא למטכ"ל, יש תקופת כהונה וזהו.
יואל הדר
היועצת המשפטית - - -
מירי פרנקל-שור
בהחלט והיא אף פעם לא טועה, אבל היא פשוט חושבת פעם נוספת.
היו"ר דוד אמסלם
אני מציע שתבדקו את זה ואם צריך שינוי חקיקה אז תעשו. בסך הכול אני גם מאמין, בדיוק כמו שמירי אומרת, יש קדנציה, שבע שנים, היא מסתיימת. זה לא ענין של איך תתנהג ולפי זה נחליט.
מירי פרנקל-שור
אני חושבת שזה פשוט מחזק את המוסד כשאין לך איזו תלות במעביד.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך, זה באוטומט, אני אגיד לך, זה באוטומט מהתפקידים האחרים שהיו. אתה יודע, גם נשיא המדינה היא נבחר בזמנו חמש פלוס חמש, אז כאילו חמש שנים, אחרי זה הוא בא לכנסת ועכשיו בודקים איך התנהגת, לא התנהגת טוב – מחליפים אותך. זה לא מכובד. אז אמרו לו, 'אתה יודע מה? בוא ניקח שבע שנים' ואז הוא לא תלוי בשום דבר, עושה את מה שהוא מאמין. אני מאמין שבכל התפקידים, גם לרמטכ"ל, גם למפכ"ל, צריך לקצוב את הכהונה, לא משנה כמה, ארבע, חמש שנים, שלוש שנים, מחליטים וזהו ויוצאים לדרך. לא אם התנהגת בסדר או אם היית בסדר איתי אז אני אוסיף לך שנה, זה לא שם.

הצטרפה אלינו חברת הכנסת לאה פדידה. את רוצה לומר כמה מלים?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא, תודה. באתי בסוף רק לכבד.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד מאוד מעריך מה שלאה עשתה עכשיו, שהיא באה לפה במיוחד לכבד אתכם. זה לא אופייני, בכנסת זה לא קורה לי הרבה.
קריאה
היא גם חתמה על הצעת החוק, אז תודה.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא מפויס הבוקר איתך.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כן, הוא נעים הבוקר.
היו"ר דוד אמסלם
כל בוקר אני נעים עד שאתם מרגיזים אותי. הרי אמרתם, ראשי הסיעות שלכם אמרו לי, 'דודי, אנחנו באים להפריע לך'.
מיקי לוי (יש עתיד)
מי אמר את זה?
היו"ר דוד אמסלם
אני מספר לך, לא משנה, 'זה התפקיד שלנו, להפריע לך'. אמרתי, טוב, לי לא מפריעים, אבל לגופו של ענין - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מה תעשה הוועדה הזו בלעדיך?
היו"ר דוד אמסלם
אל תדאגי, גם בלי משה רבנו עם ישראל התנהל. לא שאני משה רבנו, אבל הכול בסדר. הכול יתנהל כאן ויכול להיות יותר טוב.

טוב, רבותיי, כמובן שאנחנו נביא את זה להצבעה עכשיו. מי בעד מינויה של הגב' עליזה יעקובי שירים את ידו?
לאה קריכלי
שלושה בעד.
היו"ר דוד אמסלם
מי נגד?
קריאה
אין.
היו"ר דוד אמסלם
מי נמנע? עליזה, אני מניח שאם כולם היו פה, כולם מצביעים בעד, זה רק - - -

הצבעה

בעד – 3

נגד – 0

נמנעים – אין

הבקשה למינוי נציבת קבילות שוטרים וסוהרים אושרה.
מיקי לוי (יש עתיד)
בהצלחה.
היו"ר דוד אמסלם
שוב פעם אני מאחל לך בהצלחה ואנחנו פה לרשותכם. מה שאתם צריכים תגידו לנו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בהצלחה. טוב שיש עוד אישה בתפקיד בכיר.
היו"ר דוד אמסלם
נכון, זה גם דבר נכון.

הישיבה ננעלה בשעה 09:32.

קוד המקור של הנתונים