ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/12/2017

שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-31OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 8

מישיבת הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת

יום שני, ז' בטבת התשע"ח (25 בדצמבר 2017), שעה 17:00
סדר היום
שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2017
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
מוזמנים
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ

חיים אבידור - חשב הכנסת

נדב כספי - סגן חשב הכנסת

דוד צביאל - יועץ בכיר למנכ"ל הכנסת

חזי כהן - רפרנט, אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2017
היו"ר יואב קיש
אחר צהריים טובים, אני פותח את הדיון. אני מקווה שיצטרפו עוד חברי כנסת. אנחנו בדיון של הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים בנושא מכתב שהתקבל מיושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין בנושא "שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2017". יש לנו פה מסמך שמדבר על הרזרבה של 16 מיליון שקלים. לחלוקה של קשרי חוץ וטקסים – מיליון שקלים עקב גידול בכמות משלחות והיקפן; לאמרכלות, תקנה של שיפוץ מבנים והתקנות – 15 מיליון שקלים עבור תכנון תוספת מבנים לצורך בניית לשכות חברי הכנסת, מבנה מנהלה, חניון תת קרקעי ומבנים זמניים לתקופת הבנייה.

זה המכתב. מי יציג? החשב? המנכ"ל? מי?
חיים אבידור
אני אציג.
היו"ר יואב קיש
החשב, בבקשה.
חיים אבידור
אני אציג ואת הפרטים ב-drill down יעשה המנכ"ל. אנחנו מבקשים להעביר מסעיף הרזרבה 16 מיליון שקלים.
היו"ר יואב קיש
מה הגודל של סעיף הרזרבה?
חיים אבידור
זה מה שנשאר בו. אם אתה זוכר, בתחילת השנה - - -
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
היו 18 מיליון, 2 מיליון לטובת רכב ממוגן.
חיים אבידור
2 מיליון העברנו בתחילת השנה לסעיף מסוים שהיתה בו טעות בתקציב. אותו סעיף יחזור על עצמו גם בשנה הבאה ונחזור על אותה בקשה של ה-2 להעביר מסעיף הרזרבה.

יתרת הרזרבה אנחנו מייעדים לשני סעיפים: סעיף אחד לקשרי חוץ, וזה בגין גידול שקיים במשלחות. הגידול היה גם בכמות המשלחות וגם בהרכב המשלחות.
היו"ר יואב קיש
זה הוצאות שכבר הוצאו או שאנחנו מדברים על דברים שעוד לא הוצאו?
חיים אבידור
זה הוצאות שברובן יוצאו עד סוף השנה. אנחנו כבר נמצאים בסוף השנה.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, התשלום עבורן עוד לא בוצע, אבל ההתחייבות עבורן בוצעה? איך אתה מתמודד עם זה שלצורך העניין מחליטים לא להשתמש ברזרבה. מה עושה הכנסת בסיטואציה כזאת?
חיים אבידור
בסיטואציה כזאת נבקש מחברי הכנסת להפסיק לנסוע לחו"ל...
היו"ר יואב קיש
גם בסדר. גם תשובה טובה. אין בעיה.
חיים אבידור
זו האופציה היחידה שקיימת בסעיף הזה. הגידול בסעיף הזה נובע - - -
היו"ר יואב קיש
מתוך כמה? כמה הסעיף?
חיים אבידור
הסעיף היה 3 מיליון שקלים.
היו"ר יואב קיש
יש לנו כ-30% עלייה בהוצאות.
חיים אבידור
הרכב המשלחות, זאת אומרת, כמות הפרטים בכל משלחת ומשלחת גדל, ואתה יודע למה אני מניח.
היו"ר יואב קיש
לא. אני לא יודע למה.
חיים אבידור
כי יש קיזוזים...
היו"ר יואב קיש
לא מבין.
חיים אבידור
אתה לא מכיר את זה...
היו"ר יואב קיש
לא. אם אתה רוצה, תסביר.
חיים אבידור
חלק מהמשלחות היו משלחות שנסעו משני המחנות.
היו"ר יואב קיש
זה תמיד היה. זה לא חדש.
חיים אבידור
זה היה יותר אקוטי השנה כנראה.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי. היו שנים שבהן נסעו רק קואליציה או רק אופוזיציה?
חיים אבידור
כן.
היו"ר יואב קיש
עדיין אתה יכול להגיד שנוסעים רק שניים, נוסע חבר כנסת מהקואליציה וחבר כנסת מהאופוזיציה.
חיים אבידור
אני יכול להסביר את התוצאה, אני לא יכול להסביר את הסיבה.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
אם יש צורך להסביר, זה לא תפקידו של החשב. החשב יכול להסביר לך את - - -
היו"ר יואב קיש
הוא אומר שהיה גידול.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
אתה רוצה הסבר, אני אסביר.
היו"ר יואב קיש
תסביר. בבקשה.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
כפי שגם נאמר, והתייחסנו גם בוועדה הזאת כבר בעבר, יושב-ראש הכנסת מאז כניסתו לתפקיד שם את נושא הקשרים הבינלאומיים של הכנסת בראש מעייניו. כתוצאה מזה גם נעשה שדרוג של המחלקה לקשרי חוץ, היום זה חטיבה, היא גדלה לחטיבה. לפני מספר חודשים קיימנו ועדת איתור ונבחרה הגברת ענת כץ לעמוד בראש החטיבה הזאת נוספו עוד תקנים בדמותם של מנהלי תחומים, "ראשי דסקים" אנחנו קוראים להם, שמחולקים לפי אזורים.
היו"ר יואב קיש
זה לא קשור רק לנסיעות חברי כנסת.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
זה כן קשור. הכול קשור.
היו"ר יואב קיש
יש פה שינוי במבנה הארגוני שקשור לדבר הזה.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
לא. זה לא רק שינוי במבנה הארגוני, שסתם החלטנו להגדיל את היחידה. החלטנו להגדיל את היחידה, מכיוון שיש כוונה, כוונה של יושב-ראש הכנסת, להרחיב את הפעילות הבינלאומית של הכנסת. וזה בא לידי ביטוי במספר שיא של מספר ראשי אגודות ידידות, 84 במספר, הם הרבה יותר פעילים מבעבר, הכנסת חברה בהרבה פורומים בינלאומיים. היא פעילה, פעילה, לא רק משלמת דמי חבר, אלא פעילה ושולחת לשם מדי פעם נציגים. וכל זה בא לידי ביטוי בהרחבה משמעותית מאוד, ואכן המספרים מצוינים פה, בגידול של כ-30%.
היו"ר יואב קיש
קודם כול, גם אני מאוד בעד הרחבה של הפעילות הבינלאומית של הכנסת, נקודה. בעיניי זו משימה מאוד יפה וחשובה, שהיושב-ראש לקח על עצמו. השתמע מדבריו של החשב – טוב שהבהרת - - -
חיים אבידור
לא נתת לי לגמור את ההסבר.
היו"ר יואב קיש
המנכ"ל נכנס להסבר. זה בסדר, טוב שהוא מסביר. השתמע מדבריך כאילו יש חברי כנסת, וקואליציה ואופוזיציה, וזה הסבר שלא כל-כך מצא חן בעיניי, ואני שמח על הסבר המנכ"ל, כי הוא הרבה יותר מדייק.

עוד דבר שאמרת לי, שלא הכרתי, שמעבר לעלות הנסיעה פרופר יש פה עלות נוספת בגלל שינוי מבני שקורה ביחידה הזאת, שהוא נובע עקב עליית הפעילות בתחום. אלה דברים חשובים, שחשוב להגיד ולהבהיר אותם.

אני יכול להגיד רק דבר אחד, וזו שאלה לגבי התכנון. האם לא יכולנו לדעת את זה כשקבענו את התקציב?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
לא. כשקבענו תקציב דו-שנתי – זה בדיוק החיסרון בבניית תקציב דו-שנתי, בטח בפעילות פחות מדידה כמו פעילות בינלאומית – קשה לי לצפות מראש היענות של חברי כנסת. כולנו ציפינו שתהיה היענות, ולשמחתנו היתה היענות.

בעקבות הגידול הזה ובעקבות הנתונים שאנחנו יודעים, אין ספק שתהיה לזה התייחסות נאותה בתקציב 2019. לתכנן מראש לשנתיים, כשעוד לא היתה לי יחידה, היה לי קשה. היחידה רק התהוותה.
היו"ר יואב קיש
מבחינתי הבנתי את הסעיף. מיצינו את הדיון בסעיף הזה ואני מבקש לעבור לסעיף הבא.
חיים אבידור
הסעיף הבא זה גידול בסעיף שיפוץ מבנים והתקנות. הגידול כולו נובע בעלויות תכנון שאנחנו מייעדים לצורך תוספת מבנים בכנסת. תוספת מבנים בכנסת תבוא לידי ביטוי גם בלשכות חברי הכנסת, גם במבנה הנהלה וגם בגידול בחניון תת-קרקעי שיהיה מתחת לאחד המבנים האלה.
היו"ר יואב קיש
התקנה עצמה – כמה היתה בעבר? על כמה היא עמדה?
חיים אבידור
14 מיליוני שקלים.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, היא עלתה ב-100% עכשיו.
חיים אבידור
כן.
היו"ר יואב קיש
זה רק על תכנון.
חיים אבידור
זה רק על תכנון.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
- - -
היו"ר יואב קיש
קודם כול אני רוצה להבין, אחרי זה אתה תסביר. 15 מיליון שקלים תכנון נוסף ב-100% עלייה מהסעיף בערך, אולי אפילו קצת יותר, זה משהו שכבר הוצא. מה עושים אם לא יאושר?
חיים אבידור
זה עדיין לא הוצא.
היו"ר יואב קיש
זה לא הוצא.
חיים אבידור
זה עדיין לא הוצא.
היו"ר יואב קיש
זה להתקשר.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
אני אסביר לך.
חיים אבידור
תן לו לסיים, שלא יקרה אחר-כך שהוא יגיד שהוא רצה להגיד. סיים את דבריך.
חיים אבידור
רק דבר אחד. 14 מיליוני שקלים – מדובר על שיפוצים, תיקונים ודברים כאלה.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
זה נוהל בניית מבנים, נכון.
חיים אבידור
עכשיו אנחנו עוברים לבנייה.
היו"ר יואב קיש
התקנה של 02.03.05.08, שיפוץ מבנים והתקנות, שם אתה מכניס את זה.
חיים אבידור
שם אני מכניס את זה.
היו"ר יואב קיש
שם אתה מכניס גם את התכנון לצורך העניין.
חיים אבידור
שם אני מכניס את התכנון.
היו"ר יואב קיש
אז אני לא יכול להתייחס לזה אחרת. זה נושא חדש.
חיים אבידור
אני מסביר לך שהולך להיות שם גם הנושא של הבנייה עצמה.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
עד עכשיו יועדו לשיפוצים 14 מיליון.
חיים אבידור
בסופו של דבר אחרי שנבנה – שיפוץ זה בדרך כלל הוצאה. הבנייה תהפוך בכלל להיות נכס.
היו"ר יואב קיש
זה ברור, כשנבנה. גם התכנון יהיה חלק מהנכס?
חיים אבידור
התכנון יהוון לשם בדוחות הכספיים, לא בתקציב.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. עכשיו השאלה שלי לך, מנכ"ל הכנסת. אם כך, אני מבין שזו לא הוצאה שיצאה עדיין.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
לא. לאו דווקא הוצאה שתצא ב-2018, וזה חשוב להבין. השאלה ששאלת אותי - - -
היו"ר יואב קיש
איזה שאלה שאלתי?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
לגבי נסיעות המשלחות והקשרים הבינלאומיים, האם הייתי יכול לצפות את הגידול. פה, כשמדובר בתקציבים גדולים בתכנון ובנייה זה משהו שכן אפשר לתכנן ולצפות. זה לא שפתאום השתנו דברים. ידענו כולנו שיש לנו מצוקה של מקום, שאין תוכנית מתאר מאושרת לכנסת והכול תוספת. אפילו קרוון שאני רוצה להכניס היום לכנסת אני זקוק להיתר של ועדות התכנון והבנייה.

אני נערך, ואני אומר את זה בפה מלא. היו לאחרונה לא מעט דיונים, ויש צוות שהוקם בראשות מנהל חטיבת התפעול, דן עמר, שכולל גם את צוות האדריכלים להתקשרות עם הכנסת, ואני הנחיתי אותם להכין תוכנית אב שתוגש בקרוב לוועדות התכנון. במסגרת הוועדות האלה הם התבקשו גם לשבת עם חברי כנסת, בעיקר חברי כנסת שיש להם ניסיון בתחום המוניציפלי, שהיו בעבר ראשי רשויות, ויש לנו כאלה פה בבניין שהיו ראשי תכנון ובנייה, ולהתייעץ איתם, לא רק בהיבט של מה יקרה מחר, אלא בהיבט של 30 שנה קדימה, מה שלא נעשה בעבר. כאשר בנו את "קדמה" לא חשבו שאולי צריך להגדיל את האגף שבו אנחנו יושבים היום.

הפעם אמרנו שנסתכל גם לטווח הרבה יותר רחוק. כל חבר כנסת, אופוזיציה, קואליציה, בלי יוצא מן הכלל, שמו דגש על הנושא שהכנסת תגדל, גם מבחינת חבריה, לא משנה אם זה באמצעות חוק נורבגי שיבא לגידול חברי הכנסת, ועל עצם העובדה שגם התא הגנרי של חבר הכנסת, קרי, חבר הכנסת והסביבה שלו, היועצים, גם תגדל. ביקשו להתייחס ולתת לזה מענה.

כמוני שמעת על תוכניות להעביר את החוק הנורבגי עוד בכנסת הנוכחית ושתחול על הכנסת העשרים-ואחת. לא אני ולא אתה יודעים אם זה יקרה. עם זאת, אני כמנכ"ל הכנסת, יש לי אחריות, כי כמו שאמרתי, נכון להיום, גם קרוונים אני לא יכול להכניס. הווה אומר שאם מחר יאושר החוק הזה, ולצורך העניין ניכנס למערכת בחירות מוקדם מהצפוי, אין לי איפה לשכן חברי כנסת בתנאים שחברי כנסת רגילים אליהם. הווה אומר שאני מחויב לקיים דיון אצלי עם כל הגורמים הרלוונטיים, כבר להכין תוכנית. כרגע אני מוציא כסף רק על תכנון.
היו"ר יואב קיש
איך 15 מיליון שקלים?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
חכה. חכה. אני כרגע מוציא מה שכבר יצא. החשב יודע את זה, כי הוא זה שחתום על זה.
היו"ר יואב קיש
מה שעוד לא יצא.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
רגע. אני מסביר לך למה אני מעביר את זה. הכסף הזה שווה, אני לא רוצה שילך לי לאיבוד, אני רוצה אותו לתקציב 2018. יכול להיות שב-2018, מעבר לתכנון אני אצטרך את הכסף לביצוע. ואז מה אני אגיד? במקרה שיש הקדמת בחירות ויש חוק נורבגי, מה אני אגיד לחברי הכנסת, חכו ל-2019, אין לי כרגע כסף? לכן אני כבר נערך למצב שב-2018 נצטרך להוציא כסף לביצוע, ומדובר על יותר מ-15 מיליון, מדובר ב-24 מיליון.
היו"ר יואב קיש
כמה מתוך זה התכנון?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
2 מיליון. זה כסף צבוע, 2 מיליון הוצאה. אני רוצה את הרזרבה, כי אני אצטרך את הרזרבה הזאת ב-2018 - - -
היו"ר יואב קיש
אם לא תצטרך? אם לא תשתמש?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
אז אני לא אשתמש. אם אני לא מעביר את זה עכשיו זה הולך לאיבוד.
היו"ר יואב קיש
2 מיליון אתה צריך כי זה תכנון שעשית ואתה צריך אותו בכל מקרה בשביל הוצאות שיצוצו.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
יתר הסכום אני רוצה - - -
היו"ר יואב קיש
יתר הסכום גם לבנייה. יש לך רזרבה גם ל-2018.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
היא לא תספיק.
היו"ר יואב קיש
כמה היא? 18 כש-2 מיליון כבר יצאו. אתה חושב שב-2018 תבנה ב-15 מיליון שקל פה?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
יש מצב שב-2018, בשביל להביא לפה 40 יחידות קרוונים, אני אצטרך להוציא מעל 20 מיליון שקל ואין לי שום תקציב לעניין הזה. אין לי. כשבנינו תקציב דו-שנתי לא הבאנו את זה בחשבון. מודה.
היו"ר יואב קיש
קודם כול אני רוצה לדייק את הסעיף. אני חושב שרק לקרוא לו "עבור תכנון" – לי לא היה ברור ש-15 מיליון עוברים לתכנון, עכשיו אני מבין מהדברים של המנכ"ל שלא מדובר על תכנון, אלא על - - -
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
לא. תכנון וביצוע עתידי.
היו"ר יואב קיש
זה מה שאני אומר.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
חשוב לומר - - -
היו"ר יואב קיש
אלברט, אני רוצה להגיד את הנקודה. לא מדובר על תכנון, מדובר על תכנון וביצוע. זאת אומרת, 2 מיליון על תכנון והתוספת הנוספת - - -
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
התקציב שמופיע בתקנה הזאת שציין חיים הוא תקציב גמיש. בתוכו נמצאים דברים גם של שיפוצים, דברים שתכננו והם מופיעים בתוכנית העבודה.
היו"ר יואב קיש
יש לך תקציב עכשיו, יש לך 14 מיליון.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
שנייה. עוד פעם, בגלל אותם דברים, בגלל הצפיפות, שגם אתה אישית מכיר אותה פה - - -
היו"ר יואב קיש
אני רואה שאין פתרונות לצפיפות, אל תיתן לי דוגמה אישית.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
כל מי שחי בבית הזה מכיר את הצפיפות וגם הגידול שנעשה מבחינת הפעילות, ועדות חדשות שקמו, יחידות נוספות לכנסת נוספו. יש פה מצוקה אמיתית של מקום. יש פה עוד תוכניות. נכון שלא חייב שנצא לביצוע בשנה הבאה, אבל לגבי התכנון אני כבר רוצה לצאת. זה עוד לא בניין מינהלה - - -
מהיו"ר יואב קיש
מה היקף עלות התכנון? בוא נדבר על תכנון. מה היקף עלות התכנון?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
מדובר על עוד כמה מיליוני שקלים.
היו"ר יואב קיש
מה זה כמה? אפשר לדעת? בואו נעשה הפסקה. תן לי תשובה מה היקף עלות התכנון בבקשה. נעשה הפסקה, נתכנס פה עוד רבע שעה ונדבר על זה. הפסקה של רבע שעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 16:21 ונתחדשה בשעה 17:39.)
היו"ר יואב קיש
אני מחדש את הדיון. ישבתי עם מנכ"ל הכנסת ועם החשב, לא הצלחתי להבין את נושא האמרכלות, ולכן הוא לא יעלה להצבעה היום. כן הבנתי את נושא קשרי חוץ וטקסים של מיליון שקל, ואני תומך בו. את יכולה לרשום שזה עבר בהסכמה. הנושא של אמרכלות נדחה. אם צריך ונגיע להבנה בסעיף הזה, אני אקבע דיון נוסף. כרגע אין דיון בנושא.
חיים אבידור
אם יורשה לי, אני רוצה להוסיף נתון נוסף. יש קו חשמל שהכנסת מתכננת לעשות - - -
היו"ר יואב קיש
הוא מופיע פה?
חיים אבידור
הוא מופיע ברזרבה, הוא לא מופיע בתכנון.
היו"ר יואב קיש
אז אני - - -
חיים אבידור
תן לי.
היו"ר יואב קיש
אני לא נותן לך. אני לא הצלחתי להבין את המספרים ואיך זה מתכנס ולכן אני לא מאשר. אם עכשיו יש צרכים אחרים או בעיות אחרות - - -
חיים אבידור
לא. זה אותו - - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו לא נדון על זה עכשיו. בבקשה.
חזי כהן
אני מאגף התקציבים. קודם כול אני רוצה לברך על זה שהסכום הזה לא עבר. בעיניי הכנסת מגלגלת עודפים של 400 מיליון שקל בשנה - - -
היו"ר יואב קיש
מה? מה? מה? מה זה האמירה הזאת? לא הבנתי אותה. מה זה "הכנסת מגלגלת עודפים של 400" - - -
חזי כהן
סליחה. בתקציב הכנסת ייווצרו בשנת 2017 עודפים בהיקף של 400 מיליון ש"ח.
היו"ר יואב קיש
שזה נדחה בכל שנה, בגלל היבט - - -
חזי כהן
זה עובר משנה לשנה - - -
היו"ר יואב קיש
זה דברים שאני מכיר.
חיים אבידור
בית פרומין.
היו"ר יואב קיש
בית פרומין, תביעות.
חיים אבידור
שפיר.
היו"ר יואב קיש
שפיר, תביעות וכו'. זה לא משהו חדש. אם יש משהו חדש, בוא תעדכן, כי כבר שמענו את אגף התקציבים על זה וכבר דנו על זה.
חזי כהן
זה הולך וגדל. בתקנה של האמרכלות לא יהיה השנה ביצוע נוסף מעבר לתקציב המקורי שהיה שם של כ-14 מיליון. היו שם עוד 15 מיליון שעברו בעודפים וכרגע צריך להעביר עוד 11 מיליון בעודפים.
היו"ר יואב קיש
אני מכיר שהיה 14 במקורי. היתה כבר ישיבה שהעברנו - - -
חזי כהן
בשנה שעברה 19 מיליון בעודפים. כלומר, התקנה כבר היום עומדת על - - -
היו"ר יואב קיש
למה כששאלתי אמרתם לי 14 מיליון?
חזי כהן
33 מיליון ש"ח.
היו"ר יואב קיש
התקציב 14, אבל בביצוע אנחנו כבר ב-30 ומשהו.
חיים אבידור
עודפים מחויבים שהעברנו משנה לשנה.
חזי כהן
זה לא ביצוע, הביצוע בתקנה עומד על 11.5 מיליון.
נדב כספי
יש גם התחייבויות.
חזי כהן
נכון, כולל התחייבויות.
נדב כספי
23 מיליון.
חזי כהן
לגבי ההתייחסות לתקציב הדו-שנתי, אני חושב שזה לא רלוונטי לשנת 2017. זו טענה שיכולה לעלות ב-2018. אנחנו כרגע ב-2017, השנה הראשונה של הדו-שנתי, אז התכנון אמור להיות כמו בכל שנה. העובדה שהכסף הזה, ה-15 מיליון היו אמורים להיות מועברים ולא מבוצעים, ורק אולי, כמו שנאמר פה, לא בטוח שההוצאה תצא ב-2018 - - -
היו"ר יואב קיש
זה מה שבדקתי ולא הגענו להסכמות, ולכן זה לא עולה להצבעה. אם יהיו הסכמות, אולי זה יעלה בהמשך, ואז נתאר אותן ונסביר ואני גם מקווה שיהיו יותר חברי כנסת, כי אני בוודאי לא אעביר סכום כזה על דעת עצמי לבד. לא נראה לי שזה מן הראוי.

לכן אני מסיים את הישיבה בסיכום שלתוכנית 02.03.02, מיליון שקלים מהרזרבה – אושר. ובנושא השני דנו ולא החלטנו היום. תודה רבה. הישיבה סגורה.

הישיבה ננעלה בשעה 17:43.

קוד המקור של הנתונים