ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/12/2017

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 119), התשע"ח-2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-29OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ז' בטבת התשע"ח (25 בדצמבר 2017), שעה 13:30
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017

דיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

נאוה בוקר

יואב בן צור

יעל גרמן

אכרם חסון

יעל כהן-פארן

חמד עמאר
חברי הכנסת
אברהם נגוסה
מוזמנים
ייעוץ משפטי: תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017

דיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת
היו"ר דוד אמסלם
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017, דיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת, מה שנקרא רביזיה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אדוני, אני יודעת שזמנכם קצר ולכן אני אשתדל לא להאריך. אני הגשתי רביזיה משום שהדיון הקודם היה לדעתי לא ראוי והמהירות בה אישרנו את הצעת החוק והסעיפים שתוקנו תוך כדי דיון הובאו אלינו ממש שנייה לפני ההצבעה. בוא נגיד שהיה מפתיע בנחפזותו.

אני מבינה שב-1 לינואר 2018 נכנס חוק מכוני בקרה לתוקף ולכן הלחץ אבל בתוך כל הלחץ הזה, הפילו עלינו כל חמש דקות עוד איזה משהו ועוד משהו קטן ואני חושבת שכל ההליך היה לא ראוי. אני קוראת לעשות רביזיה כדי לדון. יש לנו כאן שבוע עד ה-1 לינואר 2018. אפשר לעשות דיונים כמו שאתה יודע ביום חמישי וביום ראשון. אנחנו לא צריכים לקבל את ההנחיות האלה. אנחנו כנסת, אנחנו כאן ועדת הכנסת, באה הממשלה ופשוט משוכת לנו בחוטים. ממש בובה. אנחנו ממש בובה על חוט. אנחנו לא צריכים לקבל את זה ולכן אני מבקשת רביזיה ולעשות דיון מעמיק יותר בדברים שהובאו לפנינו ושלא דנו בהם. תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אענה לך בשנייה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם אתה הופתעת מהדברים שהגיעו לכאן.
היו"ר דוד אמסלם
בחוק הזה דנו ארוכות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ממש לא. על הדברים שהגיעו ברגע האחרון?
היו"ר דוד אמסלם
את שאלת ואני עונה. חלק מהדיון הקודם, העלינו והשארנו את זה פתוח כולל כל הנושא הזה של מה שהם ביקשו להכניס. הכנסנו גם את הנושא של התיירות וגם את הנושא הזה של בתי הסוהר וכולי. עשינו דיון. מה שקרה כאן, בדרך כלל מקובל גם שלפני שאני עושה הצבעה על חוק כזה או אחר, אם יש איזה שינוי קטן שאני לא רואה אותו ברמת המהות, ולכן זה כך.

בעיקרון אפשר לדון על כל חוק חודש, חודשיים, שלושה חודשים. זה נכון, אפשר לטייב אותו לכאורה והכול בסדר. אבל היות ובעצם יש לנו קצב חקיקה מאוד גבוה, אם הייתי מרגיש שהחוק הזה לא בשל, לא הייתי מביא אותו להצבעה.

רבותיי, מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הרביזיה לא התקבלה. תודה רבה והמשך יום טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 13:33.

קוד המקור של הנתונים