ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/12/2017

תנאי הניצול של עובדים ישראלים בנציגויות ישראל בחו"ל (עמ"י) - פגיעה בעובדים ובשירות החוץ הישראלי - דוח מבקר המדינה 67ב - העסקת עובדים מקומיים בנציגויות ישראל בחו"ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים